- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 2852-2871 / 20865

  • Dokumenttien järjestely Microsoft SharePointilla : IT-tuotannon dokumentaation järjestely Suomen Pankissa 

   Milanovic, Leo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Insinöörityöni aiheena oli IT-dokumentaation järjestäminen Microsoft SharePointilla. Tavoitteena oli saada toimiva ratkaisu, jonka avulla dokumentaation hallinta olisi helpompaa. Työ tehtiin jo käytössä olevalla ...
  • Dokumenttiprosessi : Moodin valinnan vaikutukset elokuvaan 

   Ylinen, Katja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on toiminnallinen työ, joka koostuu kirjallisesta osiosta ja teososasta. Kirjallinen tutkimus käsittelee dokumenttiprosessia yleisellä tasolla, ja tutkimuskysymyksenä on ”miten soveltaa moodiluokittelua ...
  • Dolla Lova - Fall For You : albumi ja sen synty. ylä- ja alamäet. 

   Santaniemi, Tatu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää mitä aloittelevan bändin täytyy tehdä päätyäkseen kokopitkän omakustanteisen albumin loppuun saattamiseen. Mitä tietoja ja taitoja on osattava jos kustannuksiin saatavat varat ovat ...
  • Domargårdin jätekeskuksen biokaasun keräys ja käsittely 

   Mäkelä, Jasmine (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Domargårdin jätekeskuksen biokaasun käsittelyä ja muodostumista kaatopaikalla sekä sen hyötykäyttöä tulevaisuudessa. Tällä hetkellä biokaasu poltetaan soihdussa kunnes kaukolämpölaitos ...
  • DOMINO - Modulaarinen loma-asuntokonsepti 

   Hokkanen, Noora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni päätavoitteena oli luoda konsepti ja sisustussuunnitelma uudelle modulaariselle loma-asuntomallistolle. Projektin toimeksiantajana oli muotoilutoimisto Kohina Oy ja projektin työnimenä Domino -loma-asuntok ...
  • Don't stop playing Dont : Harjoitteita Dontin viuluetydeihin 

   Raitio-Heikinheimo, Silja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni kohteena on Jacob Dontin 24 etydiä opus 35 sekä niiden harjoittelu. Olen työssäni tutkinut ja vertaillut keskeisiä eri aikakausien ja eri viulukoulukuntien editioita. Näiden ja oman kokemukseni pohjalta olen ...
  • ”Doulaaminen on rakkauslaji” : Doulien kokemuksia suhteestaan synnyttäjään 

   Pulkkinen, Aino; Hakala, Laura; Kaleva, Venla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Doula, eli synnytystukihenkilö, tutustuu synnyttäjään ja tämän perheeseen raskausaikana ja tukee heitä synnytyksen aikana ja synnytyksen jälkeen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata doulan ja synnyttäjän välistä ...
  • Doulakoulutus pääkaupunkiseudulla : doulien näkökulma 

   Suuntala, Maria; Rautio, Emmi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kuvata doulakoulutusta, doulien kokemuksia käymästään koulutuksesta sekä koulutuksen merkitystä doulille. Opinnäytetyömme tavoitteena oli kerätä tietoa doulakoulutuksen kehittämisen ...
  • Doulatoiminta pääkaupunkiseudulla - verkkodokumentti katsaus 

   Dart, Laura; Lojander, Sonja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä verkkodokumenttien perusteella tietoa siitä, mikä doula on ja millaista doulatoimintaa pääkaupunkiseudulla on saatavilla ja kuinka paljon. Kohderyhmänä opinnäytetyöllemme on ...
  • Doulayrittäjät ja ammattidoulat Suomessa 

   Karlsson, Jutta; Heiskanen, Janita (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee ammattimaisia synnytystukihenkilöitä eli doulia, jotka ottavat maksun tekemästään työstä. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, millaisia ovat suomalaiset doulayrittäjät ja ammattidoulat ...
  • Doulien kokemukset ja toiminta suunnitelluissa kotisynnytyksissä 

   Talvensaari, Annuliina; Torola, Satu (2019)
   Naispuolinen tukihenkilö on jo vanha ilmiö synnytyksissä. Doula on koulutettu synnytystukihenkilö, joka toimii jatkuvana tukena synnyttäjälle niin odotusaikana, synnytyksessä kuin sen jälkeen. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
  • Doulien kokemuksia doulan ja kätilön yhteistyöstä synnytysosastolla 

   Halme, Tia; Muikku, Iina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata doulien näkökulmasta doulan ja kätilön yhteistyötä synnytysosastolla, sairaalan käytäntöjen vaikutusta yhteistyöhön sekä yhteistyön kehittämistä. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • “Down With Regression!” – Generating Test Suites for the Web 

   Salama, Risto (2020)
   Software regression can and have caused problems in the software industry. Regression can be mitigated by extensive test suites and laborious manual testing, both which cost time and money. Web accessibility is a ...
  • DR-tekniikan käyttöönotto hydraulikorjaamolla 

   Kumpulainen, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä insinöörityössä perehdyttiin pulssiröntgenlaitteen ja digitaalisen detektoripaneelin käyttöönottoon Finnair Technical Operationsin hydraulikorjaamolla. Filmikuvaustekniikasta digitaalikuvaustekniikkaan siirtymisen ...
  • Dr16-veturin diagnostiikkajärjestelmän kehittäminen 

   Hartikainen, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityön tavoitteena oli kehittää korvaava ratkaisu Dr16-veturin ohjausjärjestelmän käyttöliittymälle ja samalla parantaa diagnostiikkatietojen hyödyntämistä. Nykyisessä järjestelmässä käyttäjä vastaanottaa tiedot ...
  • Draama ja oppiminen työpajaympäristössä 

   Riihijärvi, Kirsi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee työpajalla tapahtuvaa oppimista. Työ on työelämälähtöinen ja se pohjaa työhöni Pajaston Taidepajan työvalmentajana. Opinnäytetyössä pyritään selventämään, millaisia taitoja voi kehittää työpajan ...
  • Draama yhtyeopetuksessa : draaman integrointi yhtyesoiton opiskeluun ja opettamiseen 

   Nieminen, Eeti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työni tavoitteena on pohtia mahdollisuuksia soveltaa ja integroida draamapedagogiikan keinoja yhtyesoiton opetukseen ja oppia itse työn edetessä aiheesta enemmän. Luonteeltaan opinnäytteeni on kehittämistyö ja eräänlainen ...
  • Draamaa kulisseissa : teatteriin tutustumisen jäljillä 

   Heiskanen, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä perehdytään teatteritaloissa järjestettäviin draamallisiin kulissikierroksiin. Kulissikierrokset kuuluvat teattereiden tekemään yleisötyöhön. Yleisötyön parissa kulissikierroksia on pidetty olennaisena osana ...
  • Draamaa vai komediaa : miten käsikirjoitetaan hienovaraista komiikkaa draamaelokuvaan 

   Autio, Vilja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen, se koostuu teososasta ja kirjallisesta osasta. Teososa on toistaiseksi salainen 28-minuuttinen elokuvakäsikirjoitus Oo aina mun. Se on tyylilajiltaan tragikomedia. Kirjallisessa osassa ...
  • Draamaa Vertaisvoimaa-ryhmässä : sosiokulttuurista innostamista draamamenetelmien keinoin 

   Saranpää, Kari; Sinisalo, Sampo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli draamamenetelmien avulla tukea ikäihmisten arkea, innostaa heitä sekä antaa valmiuksia ja välineitä jatkaa ryhmän toimintaa ilman ulkopuolista ohjausta. Kohderyhmänämme ...