- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 2892-2911 / 20983

  • Draaman kaarta etsimässä : tapaustutkimus dokumenttielokuvasta 

   Suorsa, Birgitta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö on toiminnallinen, ja sen teososa on dokumenttielokuva Kittilä ja Kiiruna, Kaksi kaivosta - kaksi tulevaisuutta (2012). Opinnäytetyön tekijä toimi dokumentissa oppilastuottajana, ohjaajana ja toisena ...
  • Draaman tuottaminen puhelimelle – Case Karma 

   Leppänen, Iisa-Noora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Elokuussa 2017 Instagramissa julkaistiin Suomen ensimmäinen Instagram Stories - draamasarja Karma. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan tämän puhelindraaman tuotantoprosessia aina ideoinnista kuvauksiin ja peilataan sitä ...
  • Draamasarjan tekeminen monikameratuotantona 

   Lohimäki, Aku (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on monikameratuotanto draamasarjassa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten onnistuu valaisu ja tuotanto draamassa monikameratuotantona tehtynä. Yhtenä haasteena on selvittää, pystytäänkö ...
  • Draamatuokiot : pienten lasten osallisuuden tukeminen Montessori-leikkikoulussa 

   Unkari, Ronja-Lotta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli pienten lasten osallisuuden tukeminen päiväkodin arjessa. Opinnäytetyön tiimoilta pyrittiin mahdollistamaan lasten kuulluksi tuleminen ja tila heidän omien ajatustensa ja ideoidensa esille ...
  • Drag-hahmon henkilöbrändin kirkastaminen Instagramissa 

   Kemppi, Taneli (2020)
   Tämän opinnäytetyö kertoo drag-hahmon henkilöbrändin kirkastamisesta Instagram-sovelluksen sisällä. Työssä keskitytään nimenomaan visuaaliseen brändäykseen ja miten aiheeseen liittyvää teoriaa voi hyödyntää ...
  • Dramaattista liediä pianolla 

   Koponen, Karoliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutustua lied-musiikkiin ja tarjota yleisölle mahdollisuus samaan. Järjestin konsertin Annastiina Tahkolan kanssa, joka on lied-laulaja. Yli puolet ohjelman teemasta käsitti suomalaisten ...
  • Dramatic Structure of the Music of Rigoletto 

   Tushe, Sidrit (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis examines the dramatic structure of the music in the opera Rigoletto. First, I introduce the historical background of this opera, how it was created as well as the changes between the original text Le roi ...
  • DRIE-syväetsauslaitteiston partikkelikokotutkimus 

   Nyman, Erika (2020)
   Tämä insinöörityö toteutettiin Murata Electronics Oy:n (MFI) toimeksiantona. MFI valmistaa piikiekoista antureita 3D MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) -tekniikalla. Työn tavoitteena oli selvittää DRIE (Deep Reactive ...
  • Drive Module Testing Method Comparison : For Drive Service Workshop 

   Naukkarinen, Riku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   This Bachelor’s thesis was made for ABB, Drives Service. The thesis explains different drive module testing methods in Drive Service Workshop environment. This thesis focuses on testing of the ACS800-104 R8i inverter module. ...
  • Driverless for Racecar Implementations 

   Bingol, Alp (2019)
   Autonomous cars are becoming a part of daily lives and changing the automobile. With these improvements, autonomy is making its way to motorsports. With this in mind Formula Student opened a new type of competition for ...
  • Dronejen mahdollisuudet ja tulevan droneasetuksen vaikutukset 

   Tikkanen, Aku (2020)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli Granlund Oy:n halu selvittää dronejen käyttömahdollisuuksia korjausrakentamisen apuna, sekä tulevan EU:n laajuisen droneasetuksen ja uuden markkinalainsäädännön vaikutuksia drone-toimintaan. Työ ...
  • Dronet ensihoidossa 

   Tamminen, Sini; Rämä, Teijo (2020)
   Miehittämättömien ilma-alusten eli RPAS-laitteiden (Remotely Piloted Aircraft System) eli dronen käyttö on yleistynyt kovasti viime vuosina. Alun perin sotilaskäyttöön tarkoitetuista miehittämättömistä ilma-aluksista ...
  • Drop Ship prosessi myyjän näkökulmasta 

   Aarnio, Virva (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössä tarkastellaan myyjän näkökulmasta tilaus-toimitusprosessia (Drop Ship prosessi), jossa asiakas tilaa tuotteen myyjältä, jonka toimittaja lähettää tuotteet suoraan asiakkaalle. Työ toteutettiin tapaustutkimuksena ...
  • Droppaa se biitti : Tupakkavalistus nuorten mediaympäristöissä 

   Nygrén, Riina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee terveysvalistuksen uusia keinoja, joista erityistarkkailussa ovat sosiaalisen median kampanjassa talvella 2018 julkaistut 10 meemikuvaa. Opinnäytetyön toiminnallinen osa on tehty ...
  • Drug encapsulation in chitosan nanoparticles for dermal patch formulations 

   Oisalo, Aino (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of this thesis was to develop drug encapsulation in chitosan nanoparticles for dermal patch formulations. The thesis project included the optimization of preparation protocols of drug capsulated nanoparticles by ...
  • DTS-mittalaitteen käyttöönotto energiakaivoissa 

   Ekström, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityössä oli tavoitteena tuottaa ohje DTS-mittalaitteen käyttöönottoon, esitellä DTS-mittalaitteen toimintaa ja sen toiminnan periaatteita, sekä dokumentoida mittauskaapelien asennus työssä esiteltävään rakenteilla ...
  • Du holde Kunst : liedosaamisen kehittäminen Joensuun konservatoriossa 

   Hynninen, Anneli; Korhonen, Otto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän toimintatutkimuksen tarkoituksena oli kehittää lied-osaamista Joensuun konservatoriossa. Kehittämiseen kuului lied-oppijakson oppisisällön kehittäminen ja lied-opettajien pedagogisen osaamisen päivittäminen. Joensuun ...
  • Dungeons & Dragons-miniatyyrin 3D-veisto ja -tulostus 

   Viljamaa, Linnea (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa prototyyppi roolipeliminiatyyristä Dungeons & Dragons -pelikäyttöön sekä testata Suomen pääkaupunkiseudun julkisia 3D-tulostuspalveluita. Lisäksi tavoitteena oli verrata omatoimisen ...
  • DUO : Kestävää kehitystä tukeva paritalosuunnittelu 

   Heiskanen, Pia (2020)
   Opinnäytetyöni on ehdotus paritalon pohjaratkaisusta, rakennustyylistä ja pihasuunnitelmasta. Rakennus sijoittuu Espoon Laaksolahteen. Suunnittelua vievät eteenpäin kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet sekä esteettiset ...
  • Dust and Opacity Monitoring Trends in Stacks : Focusing on the Asian Market 

   Rouvinen, Jessica (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis was conducted for MIP Electronics OY for market research into their dust and opacity monitors. The interest of this subject came about during my working period with MIP and with the prospect of a joint Tekes ...