- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 3975-3994 / 20865

  • From Offshoring to Reshoring : Generating a Reshoring Plan 

   Hautala, Seppo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   The purpose of this study was to generate a reshoring plan for the case company which is planning to bring back the production of a certain SW product from an offshore location. The main aim was to generate a reshoring ...
  • From Shareholder Value Maximisation to a More Sustainable Stakeholder-Centred Regime? The Evolution of Corporate Governance Since the Global Financial Crisis 

   Begic, Envar (2019)
   Corporate governance means a system of rules, practices, and processes by which a firm is directed and controlled. Therefore, corporate governance essentially involves balancing the interests of a company’s many stakeholders. ...
  • Front End Programming in Designing Responsive Web Application for Imagine Cup 

   Bello, Idowu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of this thesis work was to study and explore the creation process of building responsive web application to the end users. The specific goal was to develop a responsive Web application where professional can ...
  • Front-end development and multi-language implementation on Magento Platform 

   Lai, Chenjia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Magento is a smart platform for E-commerce solutions. Aseanic Trading Oy plans to develop a website based on the Magento platform. The purpose of this project is to develop an E-commerce platform for middle and small ...
  • Front-end structure for a Finnish cosmetics online shop 

   Nguyen Dinh, Hieu (2019)
   The purpose of the project was to construct a standalone front-end for a Finnish cosmetics web shop. This would be part of their migration from a custom-made framework to a new framework called Litium, to enable a more ...
  • Frosio-koulutuksen käytännön harjoitusten suunnittelu 

   Roininen, Marjo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön tarkoituksena oli luoda suunnitelma Frosio-koulutuksen käytännön harjoituksille. Frosio-koulutuksen avulla voi suorittaa kansainvälisen pintakäsittelyn laaduntarkastajan pätevyyden. Koulutus pohjautuu ...
  • Fujitsu Finland Oy:n houkuttelumarkkinoinnin kehittäminen 

   Hakalehto, Atte (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Fujitsu Finland Oy:lle, miten sen tulee lähteä kehittämään sisältömarkkinointinsa osa-alueita. Tarve selvitykselle kumpusi b2b-markkinoinnin nopeasta muutoksesta. Fujitsu Finland ...
  • Full Stack Development case in point Single Page Frameworks and Cloud Technology 

   Famodun, Gbolaga (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   This project involved the design and development of a full-featured shopping cart web application. The responsive full-stack web application uses Angular a JavaScript framework for the Frontend development and takes advantage ...
  • Full Stack JavaScript: Web Application Development with MEAN 

   Adhikari, Anuj (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   The thesis was carried out as a research project on the topic Full Stack JavaScript. The main objectives of the thesis were to study the different components of the MEAN stack, the most popular Full Stack JavaScript ...
  • Full-stack web development using Django REST framework and React 

   Vainikka, Joel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of this thesis was to investigate Finnish Esports League’s (FEL’s) web service and how it could be split into two separate services. FEL’s old service is on WordPress, which consists of two different sides, a ...
  • Full-Stack: MERN-pino 

   Reponen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Vuonna 2009 Ryan Dahl kehitti uudenlaisen kehitysympäristön nimeltä Node.js. Kyseisen alustan avulla pystytään ajamaan JavaScript-koodi palvelinpuolella ensimmäistä kertaa. Tämä nopeuttaa, yksinkertaistaa ja yhtenäistää ...
  • Fullstack solution for two-sided market business model with containerization 

   Phan, Khanh (2020)
   The goal of the thesis was to create a prototype of a two-sided market as a platform for people to help each other during pandemic times. The secondary goal was to study web development with an alternative approach instead ...
  • Functional Movement Screen-testistön soveltuvuus kaupunkijääkäreiden koulutusvalintoihin 

   Puro, Katariina; Rauhamäki, Ilona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Functional Movement Screen on screening- eli seulontatyyppinen testaustapa, jossa käytetään seitsemää eri liikettä selvittämään rajoitteita tai asymmetrioita yksilön toiminnallisessa liikkuvuudessa. Functional, eli ...
  • Functional Reactive Programming in React Application 

   Nguyen Huu Ngoc, Chi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tsampo - is a new Finnish startup company with strong desire to create an application that connects researchers and investors. The company plans to renovate funding procedure by replacing all manual processes and converting ...
  • The fundamentals of the relationship between Czech Export Bank and commercial corporate banks in the Czech Republic 

   Kohutiarova, Ivana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   The research topic was chosen based on my interest in export promotion and was based on the aims of HSBC Grant for exporters in co-operation with Czech Export Bank. The research was written during my internship at HSBC ...
  • Fundamenttianalyysi sijoittajan työkaluna 

   Piesnack, Rolf (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia fundamenttianalyysia sijoittajan työkaluna, esittää sen osa-alueet ja teoria, ja arvioida sen soveltamisen hyötyjä piensijoittajan sijoitustoimintaan. Työ tutki fundamenttianalyysin ...
  • Funktionaalinen ohjelmointi JavaScriptissä 

   Patala, Saini (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitä funktionaalinen ohjelmointi on ja miten se soveltuu JavaScript-ohjelmointikielelle. Samalla tarkoituksena on syventää ymmärrystä myös itse JavaScriptiin kielenä ja oppia ...
  • Funktionaalisen julkisivupinnoitteen pitkäaikaiskestävyys rapatulla alustalla 

   Kujo, Miika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä työ tehtiin Sto Finexter Oy:n toimeksiannosta. Työn tarkoituksena oli tutkia Ston funktionaalisen julkisivuhiertopinnoitteen pitkäaikaiskestävyyttä rapatulla alustalla. Itsepuhdistuvaa StoLotusan® K -hiertopinnoitetta ...
  • Funktionaalisen yritystunnuksen suunnittelu : Case Petafox Oy 

   Lauronen-Karlsson, Juhana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä pyrittiin tuomaan esiin niitä seikkoja, jotka synnyttävät toimivan ja ajattoman yritystunnuksen ja sen osista erityisesti liikemerkin. Aihetta tutkittiin perehtymällä sekä suomen-, että englanninkieliseen ...
  • Funktionalismin ilmentymä 

   Yli-Kankahila, Tiia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tutkimuskohteena on yksityisen omistajan koivuvaneriovi, joka on peräisin vuonna 1955 rakennetusta jälleenrakennusajan pientalosta. Ovi on talossa edelleen käyttöesineenä, ovena eteisen ja keittiön ...