- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

  • 20–25-vuotiaiden miesten näkemyksiä parisuhteesta 

   Sinisalo, Laura; Sipilä, Tuisku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on nuorten miesten parisuhdekäsitykset. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää 20–25-vuotiaiden miesten näkemyksiä parisuhteesta. Tutkimuskysymyksemme ovat, miten nuoret miehet määrittelevät ...
  • 210Pb:N EROTUS MATRIISISTA IONISELEKTIIVISELLÄ HARTSILLA JA MÄÄRITYS NESTE-TUIKESPEKTROMETRILLA – MENETELMÄN KEHITYS JA VALIDOINTI 

   Blomberg, Salla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Säteilyturvakeskukselle Nuklidianalytiikan laboratoriossa. Työn tavoitteena oli kehittää laboratoriolle nopeampi menetelmä 210Pb:stä johtuvan aktiivisuuden määrittämiseksi nestetuikespektrometrilla. ...
  • 21–26-vuotiaiden rakennusalan ammattikorkeakouluopiskelijoiden hammashoitopelkokokemus 

   Golde, Isabell; Luostarinen, Anna (2020)
   Tässä opinnäytetyössä kuvataan 21–26-vuotiaiden rakennusalan ammattikorkeakouluopiskelijoiden hammashoitopelkokokemusta. Tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät aiheuttavat kyseisessä kohderyhmässä hammashoitopelkoa ja ...
  • 22–28-vuotiaiden terveysalan opiskelijoiden hammashoitopelkokokemukset 

   Haukkala, Mariella; Sorvari, Anna (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata 22–28-vuotiaiden terveysalan opiskelijoiden hammashoitopelkokokemuksia. Tavoitteena on tuottaa aiheesta hyödyllistä tietoa, jota suun terveydenhuollon ammattilaiset voivat hyödyntää ...
  • 24 Pesulan seurantaohjelmisto 

   Lumme, Tristan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityö tehtiin 24 Pesula Oy:n projektista, joka suoritettiin Helsingissä. Projektin tarkoituksena oli luoda sovellus listaamaan yrityksen toimipisteiden koneet ja niiden käyttökerrat automatisoidusti tietokantaan. 24 ...
  • 25 kuvaa sekunnissa kertoo enemmän : Sisällönhallintajärjestelmän digitaalisen ohjeiston suuntaviivat 

   Eschner, Eveliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä lähdettiin kehittämään yhteistyötahon sisällönhallintajärjestelmän ohjeistokäytäntöjä. Työn ensisijaisena tutkimuksen kohteena on niin sanottujen ruutunau-hoitteiden kasvava genre, jonka asettamia ...
  • 2D Side-scroller pelin toteuttaminen Unreal Enginellä 

   Velinen, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoituksena oli tutustua Unreal Engineen ja opetella tekemään toimiva 2D Side-scroller peli sen avulla. Projektissa käydään läpi pelikehityksen työkaluja ja pelin tekemisen eri vaiheita yksityiskohtaisesti. Peli ...
  • 2D- Ja 1D-viivakoodien verifiointi lääketeollisuudessa GS1:n, ISO 15415:n ja ISO 15416:n mukaisesti 

   Laukkanen, Riku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö oli osa 2D- ja 1D-viivakoodien verifioimiseen tarkoitetun laitteen käyttöönoton valmistelua lääketeollisuuteen. Verifioimisella tarkoitetaan tässä tapauksessa viivakoodeille asetettujen laatuvaatimusten ...
  • 2d- ja 3d-informaatiografiikan ja -animaation tuottaminen oppikirjamateriaaleihin : vuorovaikutteisuus PDF-formaatissa ja sen toimivuus eri laitteissa 

   Turtiainen, Elvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni on asiakkaalle tehtävän oppikirjamateriaalin verkkoaineistoon liittyvä infografiikka, joka sisältää 2d- ja 3d-grafiikkaa sekä -animaatiota. Tämä infografiikka toimii lopullisessa muodossaan interaktiivisena ...
  • 2D-animaatio videotuotannossa 

   Kattainen, Samuel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityön tarkoituksena oli valmistaa rekrytointivideo Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun ylläpitämälle Kantasolurekisterille. Videossa kerrotaan kantasolurekisteristä, kantasoluluovutuksesta ja luovutusvaihtoehdoista. ...
  • 2D-animaation teksturointi After Effectsissä 

   Pöllänen, Hanna-Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, miten After Effects -ohjelmalla voi luoda erilaisia tekstuureita 2D-animaatiotuotannossa. Tutkielmassa tarkastellaan yhtä pienellä tuotantotiimillä toteutetun ...
  • 2D-animaation tuottaminen rotoskooppaustekniikalla 

   Rummukainen, Anna (2020)
   Tässä toiminnallisen ja kirjallisen osuuden sisältävässä opinnäytetyössä käsitellään rotoskooppaustekniikkan eli videon jäljentämistä 2D-animaation tuotannossa. käyttöä 2D-animaatiossa, tarkoituksena saada yleiskuva siitä, ...
  • 2D-animaatiotekniikoiden vertailu digitaalisessa tarinankerronnassa 

   Vainiomäki, Ken (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia frame by frame- ja avainkehysanimaation eroja ja sitä, miten näitä kahta 2D-animaatiotekniikkaa voi yhdistellä ajankäytön kannalta kaikkein tehokkaimmalla tavalla laadusta ...
  • 2D-animaatiotuotannon optimointi 

   Saturo, Reetta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia 2D-animaatiotuotannon optimoinnin mahdollisuuksia tiukan tuotantoaikataulun vaatimuksissa. Tutkielmassa tarkastellaan kahta asiakasprojektia, jotka on toteutettu pienellä ...
  • 2D-deformaatio-animaatio peligrafiikassa 

   Falck, Tia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tavoitteena oli esitellä deformaatio-animaation hyötyjä peligrafiikassa. Esimerkillisenä pelinä käytettiin pääasiassa Vanillawaren Dragon’s Crownian, koska siinä yhdistyvät perinteinen sprite sheet ...
  • 2D-grafiikan käyttö peliprojektissa 

   Reimi-Orsa, Anniina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö on projektikuvaus, jossa on käsitelty kaksiulotteisen grafiikan käyttöä peliprojektissa toteutettujen töiden kautta. Työharjoittelussani tuotin materiaalia peliprojektiin, jonka maailma luotiin pääasiassa ...
  • 2D-grafiikka tasohyppelypeliin 

   Kaipainen, Sara (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli 2D-grafiikan tuottaminen videopeleihin ja grafiikan erilaisten käyttötarkoituksien tutkiminen. Työssä selvitettiin, kuinka grafiikkaa on tehty jo julkaistuissa videopeleissä ja millaisia ...
  • 2D-hahmoanimaatio live action elokuvissa 

   Härtsiä, Viivi (2020)
   Tämä oppinäytetyö käsittelee 2D-hahmoanimaation ja live actionin yhdistämissä elokuvatuotannossa. Käyn läpi lyhyesti animaation historiaa ja toteuttamiseen liittyviä teknisiä seikkoja sekä termistöä. Tutkin esimerkkien ...
  • 2D-kenttäeditorin kehittäminen Unity-pelimoottorille 

   Hienonen, Santeri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tavoitteena oli kehittää työkalu 2D-pelikenttien luomiseen Unity-pelimoottorille. Tarkoituksena oli rakentaa työkalu olemassa olevan peliprojektin tarpeisiin, ja samalla perehtyä työkalun toiminnallisuuden taustalla ...
  • 2D-mittalaitteen hankintaprojekti 

   Viitanen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä insinöörityö tehtiin Meconet Oy:lle, joka on pohjoiseurooppalainen jousien, lanka-, meisto- ja syvävetotuotteiden valmistaja. Työssä keskitytään laadunseurannan parantamiseen. Työn tarkoituksena on hankkia yritykselle ...