• A-Katsastuksen verkkosivujen kehittäminen 

   Simola, Saila (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin A-Katsastus Oy:lle. Tavoitteena oli selvittää, millaisia palveluja asiakkaat haluaisivat yrityksen uusiutuvilla kotisivuilla käyttää. Lähtökohtana oli asiakkaille suunnattu kyselytutkimus, joka ...
  • ABS-levylinjan leikkurin modifiointi : Spheros-Parabus Ltd 

   Marek, Uschanov (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Spheros-Parabus Ltd:lle. Työn tavoitteena on määrittää vuonna 1965 valmistetussa ABS-levyjä valmistavassa linjassa olevan leikkurin mahdolliset korjauskohteet sekä dokumentoida leikkurin purkamisen ...
  • AD-Turku Oy:n korjaamoyhteistyön kehittäminen 

   Nieminen, Jukka (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään AD-Turun korjaamoyhteistyön kehittämiseen. AD-Turku on vuonna 2008 perustettu tekniikanalan suurmyymälä, joka on erikoistunut työkaluihin ja tarvikkeisiin sekä auton varaosiin. Se kuuluu ...
  • AEO-itsearviointi : UPM-Kymmene Oyj Jokilaakson paperivarastot 

   Järvinen, Joe (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa Jokilaakson paperivarastoissa AEO-itsearviointi ja havaita mahdolliset poikkeamat mitkä eivät ole AEO-todistuksen edellyttämällä tasolla. Tutkimuksessa käytettiin laadullista eli ...
  • Ainetta lisäävä valmistus : 3D-tulostetut osat ajoneuvoissa 

   Ryky, Joni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä yleisimpiin ainetta lisääviin valmistusmenetelmiin. Eri menetelmiin perehtymisen lisäksi pohdittiin ainetta lisäävän valmistustavan tarjoamia mahdollisuuksia sekä vertailtiin ...
  • Ajettavan Seko Mobil -seosrehuvaunun dokumentointi 

   Seppälä, Jukka (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin maatalouskoneita maahantuovalle Konefarmi Oy:lle keväällä 2010. Työn tarkoituksena oli dokumentoida Seko Mobil -seosrehuvaunun tiedot yksiin kansiin. Työ sisältää kaikkien koneeseen tarvittavien ...
  • Ajoneuvokortisto ja huoltosuunnitelma : Turun Kiinteistöässä Oy 

   Ruuskanen, Joonas (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä kartoitetaan Turun Kiinteistöässä Oy:lle sopivaa ajoneuvokortistoa, sen luomista, sekä kehitetään ajoneuvoille sopiva huoltosuunnitelma. Turun Kiinteistöässän ajoneuvokalusto on kasvanut lyhyessä ...
  • Ajoraportointijärjestelmän sähköistäminen 

   Ryytty, Olli (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää raskaankaluston liikennöintiin apuvälineeksi suunniteltua raportointiohjelmaa yhdessä asiakasyrityksen ja testikäyttäjien kanssa. Opinnäytetyö on tehty Finance Softline Oy:lle. ...
  • ARC Europe Groupin tiepalveluyleisohjeiden parantaminen 

   Hirvonen, Valtteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Ajoneuvokannan uusiutuessa teillä alkaa liikkua yhä enemmän sähkö- ja kaasukäyttöisiä ajoneuvoja. Tie- ja hinauspalveluita harjoittavien yritysten on pystyttävä tarjoamaan palveluitaan myös uusille ajoneuvoille, joten ...
  • AutoFutur-työkalenterin ja työaikakuittausten käyttöönotto : Koneasennus Hannula Oy 

   Kainulainen, Iikka (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli kehittää Koneasennus Hannula Oy:n ajanvarausjärjestelmää ottamalla käyttöön AutoFutur-työkalenteri. Työssä esitetään vanhan työkalenterin ongelmakohdat ja tehdään ohjeistus ...
  • Autokorjaamon toimintasuunnitelma 

   Vuori, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Autotalo Pelttarin korjaamotoiminnan tehostamista ja laatia uudelle korjaamotoimipisteelle toimintasuunnitelma. Tutkimuksen tuloksena pyritään saamaan korjaamotoimintaan joustavuutta ja ...
  • Autokorjaamon työmääräyksen selkeyttäminen : Käyttöauto Oy, Pori 

   Saukko, Henri (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työmääräys on asiakkaan ja korjaamon välinen virallinen sopimus asiakkaan tilaamasta työstä, joka korjaamolla hänen autolleen tehdään. Työmääräyksen olisi syytä olla mahdollisimman selkeä, jotta mahdollisilta väärinkäsityksiltä ...
  • Autokorjaamon työnjohdon muutokset ja tehokkuuden parantaminen 

   Arvola, Juho (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on luoda hallityönjohtajan toimenkuva ja määritellä tehtävät ja tavoitteet hallityönjohtajalle Rinta-Jouppi Oy Turun toimipisteelle. Työn tavoitteena on myös selvittää mitä ...
  • Auton muovien kierrätys : puskurit 3D-tulostuksen raaka-aineena 

   Talvensaari, Katja (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Oili Jalonen Oy:lle, joka on Turun seudulla toimiva hinaus- ja autopurkamoyritys. Opinnäytetyössä aiheena on henkilöautoissa käytettävien muovilaatujen kierrätys ja puskureiden uusiokäyttö 3D-tulostu ...
  • Autonvaraosien verkkokaupan kehittämisprosessi 

   Sysimetsä, Riku (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työn tarkoituksena oli selvittää AutoÅströmin verkkokaupan kehitysmahdollisuuksia. AutoÅström on autoliike, joka toimii Oulussa ja Kokkolassa. Verkkokaupasta on mahdollista ostaa Opelin alkuperäisiä varaosia, jotka voi ...
  • Autopalveluyrityksen liiketoiminnan kehittäminen 

   Koponen, Jouni (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia toimeksiantajayritykselle liiketoimintasuunnitelma, josta selviäisi, mihin toimiin sen olisi ryhdyttävä jotta kannattavuus saataisiin paremmaksi. Yhtiön toiminta oli kannattamatonta ...
  • Autovahinkotarkastustoiminnan tehostaminen Lähivakuutusyhdistys Loimi-Hämeessä 

   Ollikainen, Jukka-Pekka (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä työ on tehty Lähivakuutusyhdistys Loimi-Hämeelle. Työn tarkoituksena on selvittää autovahinkotarkastustoiminnan nykytila ja parantaa ja kehittää toimintaa. Työssä selvitetään toisen autovahinkotarkastajan palkkaamisen ...
  • Biokaasun käyttömahdollisuudet yrityksen tai yhteisön ajoneuvokalustossa : case Turun kaupunki 

   Kärnä, Olli-Petteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään biokaasun käyttömahdollisuuksiin yrityksen tai yhteisön autokalustossa. Biokaasun tankkaaminen on vuonna 2016 mahdollista nyt myös Varsinais-Suomessa, joten on syytä pohtia biokaasun käytön ...
  • BMW-ajoneuvojen hybriditekniikka 

   Suominen, Eero (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on käydä läpi BMW:n kehittämää nykyaikaista hybriditekniikkaa ja selventää, miten se on kehittynyt viime vuosina. Työssä käydään läpi BMW:n tähän mennessä valmistamat hybridiajoneuvot, ...
  • Boliden Kokkola Oy:n maantiekuljetuskäytäntöjen kehittäminen 

   Mäkelä, Kalle (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä insinöörityössä kerrotaan maantiekuljetuskäytäntöjen kehittämisestä. Työ koostuu teoriaosasta ja tutkinto-osasta. Työn toimeksiantajana toimii Boliden Kokkola Oy. Tavoitteena on löytää Boliden Kokkolasta lähtevien ...