• [11C]6-OH-BTA-1 tuotannon siirto ja optimointi 

   Lehtinen, Miika (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Positroniemissiotomografia on laajalti käytössä oleva diagnostinen kuvantamismenetelmä, jolla saadaan kolmiulotteisia kuvia elävästä organismista. Kuvauksissa käytetyt merkkiaineet ovat nopeasti puoliintuvilla isotoopeilla ...
  • [18F]FLUORIDI KLIINISEEN KÄYTTÖÖN : tuotannon automatisointi ja validointi 

   Saipa, Piritta (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli automatisoida [18F]fluoridin tuotanto kliiniseen käyttöön Turun Valtakunnallisessa PET-keskuksessa ja samalla siirtää sen tuotanto vanhasta toimipisteestä uuteen toimipisteeseen. Uusi ...
  • Agaroosigeelin raaka-ainekoostumuksen karakterisointi 

   Suominen, Jaakko (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tavoitteena oli karakterisoida vaihtoehtoisia agaroosigeelin raaka-ainekoostumuksia, joita voitaisiin käyttää Wallacilla nykyisten geelien raaka-ainekoostumuksien sijaan. Tällaisia geelejä käytetään maailmanlaajuisesti ...
  • Aistittavan laadun arviointipalveluiden toiminnan kehittäminen 

   Johansson, Rosita (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli yhdessä fff-Flavorin jäsenten kanssa kehittää Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen aistinvaraisten arviointipalveluiden toimintaa. Tavoitteena oli parantaa ...
  • Alkoholipitoisuuden tarkkailu pullotusprosessin aikana 

   Andersson, Henna (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä keskityttiin alkoholijuomien alkoholipitoisuuden tarkkailuun koko pullotusprosessin aikana, kaikissa sen vaiheissa. Alkoholijuomissa alkoholipitoisuus on yksi tärkeimmistä laadullisista ja lakisääteisistä ...
  • AlphaLISA® TNFα immunogeenisyysmäärityksen kehitys 

   Mettälä, Siru (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Nykyään monet lääkkeet sisältävät ns. biologisia lääkeaineita, esim. vasta-aineita tai nukleiinihappoja, jotka ihmisen immuunijärjestelmä saattaa tunnistaa vieraiksi aineiksi aiheuttaen immuunipuolustusreaktion, jossa ...
  • Amfoteerisen tensidin kvantitatiivinen määritys pesuaineesta : HPLC -menetelmän kehitys 

   Pasanen, Sami (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä kehitettiin menetelmä, jolla voidaan analysoida amfoteerisen tensidin pitoisuus pesuainenäytteestä kvantitatiivisesti. Opinnäytetyö tehtiin KiiltoClean Oy:lle. Työssä keskityttiin nestekromatografiamenetelmään. ...
  • Analyysilaitteen testaus ja verifiointi IVD-käyttöön 

   Mäkilä, Tero (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tavoitteena oli karakterisoida IEF-yksikkö päivitettäessä laitteistoa uudempaan. Isoelektristä fokusointi –yksikköä käytetään hemoglobinopatioiden diagnosoimiseen. Hemoglobinopatioita ovat esimerkiksi eri talassemiat ...
  • Analyysimenetelmien kehittäminen injektoitavalle hydrogeelille biofarmaseuttisen malliaineen annosteluun 

   Vuolamo, Salla (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Biofarmaseuttiset lääkevalmisteet ovat bioteknologian avulla tuotettuja biologisia lääkeaineita, joiden käyttö lääkevalmisteina on yleistynyt. Synteettiset ja bioyhteensopivat biomateriaalit ovat merkittävässä ja kasvavassa ...
  • Analyysimenetelmä depot-valmisteen liuotinjäämien määrittämiseksi 

   Mäkinen, Jenni (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä tutkittiin lääkeannosteluun kehitettävää keraamista biomateriaalia, joka valmistetaan sooli-geelimenetelmällä. Tavoitteena oli kehittää analyysimenetelmä uuden lääkeannosteluvalmisteen liuotinjäämien ...
  • Analyysimenetelmän validointi MP-AES -laitteella 

   Kivelä, Paula (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tilaaja on CrisolteQ Oy, joka on erikoistunut metallien talteenottoon sivuvirroista ja niiden kierrättämiseen tuotteeksi. Yrityksellä on analytiikka, tutkimus ja tuotekehitys Raisiossa ja tuotanto Harjavallassa. ...
  • Antibioottiseulontatestin kehittäminen 

   Helminen, Hanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Antibioottiresistenssi on maailmanlaajuinen ja kasvava ongelma, johon tarvitaan ratkaisuja. Tutkimuksen ja kehityksen merkitys on suuri, sillä tarvitaan diagnostisia menetelmiä, joiden avulla voidaan vähentää turhaa ...
  • Antigeeniliuosannostelijan karakterisointi 

   Teerimäki, Tytti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Troponiini I ja Troponiini T antigeenien käyttäytymistä Multidrop™ Combi reagenssiannostelijaa käytettäessä. Työn tavoitteena oli saada Radiometer Turku Oy:n tuotantoon uusi antigeeniliuosannostelija. ...
  • Antigeenin kalvorakkulakuljetus B-soluissa 

   Palttila, Katriina (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   B-solut ovat tärkeä osa adaptiivista immuniteettia. Ne vastaavat elimistön vasta-aineiden tuotannosta, joiden avulla elimistö pystyy taistelemaan tehokkaasti infektioita vastaan. Erilaistuakseen vasta-aineita tuottaviksi ...
  • Applicability of fructophilic lactic acid bacteria in food industry 

   Kelanne, Niina (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   The aim of this study was to discover fructophilic lactic acid bacteria in Finnish samples and to see their potential for use as probiotics in the food industry. Fructophilic lactic acid bacteria use fructose as the energy ...
  • Automaattisen hajoamisaikalaitteen käyttöönotto 

   Beg, Daniel (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa vertailuanalyysejä Orion Oyj:n Turun toimipisteen tablettivalmistusosaston vanhan manuaalisen laitteen ja uuden automattisen laitteen välillä. Vertailuanalyysien perusteella uuden laitteen ...
  • Bakteerien kvantitointimenetelmän kehittäminen 

   Högmander, Milla (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Bakteerien kvantitointi on nykyään monessa yhteydessä tärkeää, kuten hygieniamäärityksissä ja lääkekehityksessä. Saatavilla on monia kaupallisia menetelmiä, joiden ominaisuudet vaihtelevat. Osa menetelmistä käyttää ...
  • Bensiinituotteiden seosten ominaisuuksien ennustaminen valmiiden laskentamallien avulla 

   Karppinen, Suvi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin bensiinituotteiden sekä niistä valmistettujen binääriseoksien ominaisuuksia, kun seospitoisuus muuttuu. Mitattuja tuloksia verrattiin tunnettujen laskentamallien antamiin tuloksiin, sekä ...
  • Biodieselin valmistus : prosessin seuranta ja tuotteen laadunvarmistus 

   Kannisto, Roope (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli kehittää ohjeistus ammattiopisto Livian Tuorlan toimipisteessä tapahtuvaan biodieselin valmistukseen. Ohjeistuksen luomisen lisäksi työssä tutkitaan valmistetun biodieselin laatua, ...
  • Biohajoavan malli-implantin kehitys biofarmaseuttisten aineiden vapautumiselle 

   Vartija, Janita (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Biohajoavien materiaalien tarve ja suosio lääketieteen sovellutuksissa kasvaa jatkuvasti uusien teknologioiden ja tutkimustulosten myötä. Biohajoavan materiaalin etuna on, että sitä ei tarvitse erikseen poistaa elimistöstä ...