• 2D-viivakoodien käyttöönoton suunnittelu 

   Kummala, Eetu (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tarvittavat muutokset ja mahdolliset ongelmat eränumerotarroista siirtymisessä moduulitarranumeroihin. Työssä selvitettiin myös mahdollisia vaihtoehtoja 1D-viivakoodin ...
  • 4G-antennien testaus ja vertailu 

   Meerto, Ilkka (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin LTE-tekniikkaan ja erityisesti sen radiorajapintaan ja datanopeuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä käytännön kenttätesteillä vertailtiin eri 4G-antennimalleja. Tavoitteena oli parantaa ...
  • A-luokan kuulokevahvistin 

   Rautio, Kasperi (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin audiovahvistimiin ja rakennettiin A-luokan kuulokevahvistin. A-luokan topologia valittiin, koska se mahdollistaa hyvin suunniteltuna parhaimman lineaarisuuden. Alun perin tavoite oli ...
  • Aaltojuotoskoneen esilämmittimen kehittäminen 

   Äijälä, Tuomas (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Turun ammattikorkeakoulun elektroniikkatuotannon tiloissa käytettävälle ERSA 350C -aaltojuotoskoneelle uusi esilämmitin käyttäen pohjana vanhaa harjoitustyönä rakennettua ...
  • Aaltojuotosprosessin kuntoon saattaminen 

   Aaltonen, Tommi (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tarkoituksena oli suorittaa Seho MWS 8240 -aaltojuotoskoneen käyttöönotto. Aluksi työssä perehdyttiin aaltojuotosprosessiin teoriapohjaisesti tutkimalla prosessiin liittyviä eri vaiheita ja materiaaleja sekä ...
  • Akunhallintajärjestelmät, litiumakkujen lataus ja purkaus 

   Mononen, Toni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua akunhallintajärjestelmiin ja niiden vaatimuksiin sekä suorittaa ja mitata litiumakkujen lataus- ja purkausprosessi. Työssä käytettyjen litiumakkujen valinta oli suoritettu ...
  • Aloite kolmiulotteisen tulostimen hankkimiseksi 

   Katajamäki, Saku (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tehtävänä oli tutustua 3D-tulostukseen, sen valmistusprosessiin ja yleisimpiin teollisuuden käyttämiin tekniikoihin sekä etsiä Turun ammattikorkeakoululle oma pöytämallin 3D-tulostin. Tehtävänä oli ...
  • Analogisen audion äänenvoimakkuuden säädön vaihtoehdot stereomikserissä 

   Viinanen, Mika (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, voiko äänenvoimakkuuden säätöön käytetyn potentiometrin korvata toisella vaihtoehdolla, säilyttäen näennäisesti portaattoman säädön ja potentiometrin käyttötuntuman. ...
  • Anturiprotolaite Smart Factory -tuotannonvalvontajärjestelmään 

   Sjöblom, Valtteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on valmistaa laiteprototyyppi, jolla testataan kiihtyvyys- ja muiden anturien toimivuutta ja käyttöä tuotantokoneissa. Anturien tarkoituksena on tuottaa dataa tehtaiden automaattista valvontaa ...
  • Anturitietojen esittäminen ja tallentaminen käyttäen älypuhelinsovelluksia sekä Linux -palvelinta 

   Lundelin, Patrick (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Anturitietojen seuranta reaaliajassa on monesti tarpeellista paitsi tuotantoympäristöissä myös tuotteen testaus- ja prototyyppivaiheessa. Antureina toimivat useasti erilaiset ympäristöolosuhteita tai laitteen toimintaa ...
  • Arduinosta kameran langaton kaukolaukaisin Bluetooth-ohjauksella 

   Lång, Tomas (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Uusissa digitaalikameroissa on ominaisuuksia kameran laukaisemiseksi etäältä. Lähes jokaiseen kameraan saa yhdistettyä langallisen laukaisimen, mutta suuressa osassa kameroita on mahdollisuus myös langattomaan etälaukaisuun ...
  • Aurinkoenergiakeräimen ohjainpiirin suunnittelu 

   Laiho, Mika (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa ilmakiertoisen aurinkolämpökeräimen tuulettimen ohjaukseen soveltuva ja lämpöolosuhteiden mukaan toimiva säädin. Säätimen suunnitteluun käytettiin Micro-cap ...
  • Aurinkosimulaattori : LED-valoilla toteutettu aurinkosimulaattori aurinkokennojen testaukseen 

   Mononen, Sam (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee aurinkosimulaattorin suunnittelua ja toteutusta. Tässä työssä mainittu LED-valoja käyttävä testauslaite suunniteltiin Isossa-Britanniassa Gb-Sol Ltd -nimisessä yrityksessä. Aurinkosimulaattorin ...
  • Aurinkosähkö pienelektroniikassa : laitesuunnittelu ja aurinkopaneelin mitoittaminen 

   Sundberg, Anssi (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ja kehitettiin aurinkosähköllä toimivia elektroniikkalaitteita. Työssä käsiteltiin aurinkopaneelin mitoitukseen vaikuttavia tekijöitä, aurinkosähkön regulointia ja rakennettiin prototyyppejä ...
  • Cadmatic kaapelireitittimen käyttöönotto 

   Nummela, Janne (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä työssä oli tarkoitus tutkia, kuinka Cadmatic kaapelireitittimen käyttöönotto pitää tehdä. Työssä käydään läpi toimenpiteet, jotka Cadmaticissä pitää valmistella, ennen kuin kaapelireititin voidaan ottaa käyttöön. ...
  • Carlson TVWS -kognitiiviradiojärjestelmän rakenne ja käyttö Turun testiverkossa. 

   Mäkipää, Tuomas (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kognitiiviradiojärjestelmän toimintaperiaatetta valkoisella TV-alueella. Kognitiivinen radiojärjestelmä on älykäs radioteknologia, joka osaa hyödyntää spektriin jääviä tyhjiä kohtia siten, ...
  • CCD-kameran suunnittelu 

   Terhokoski, Mika (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin CCD-teknologiaan perustuva digitaalikamera, jonka tarkoituksena oli toimia osana kehitteillä olevaa soluanalysaattoria. Uuden kameran suunnitteluun päädyttiin, koska tarkoitukseen sopivaa ...
  • CE-dokumentti paine-eromittarille 

   Messo, Juha (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälainen dokumentaatio vaaditaan paine-eromittarille, jotta laitteeseen voidaan kiinnittää CE-merkintä. Lisäksi tavoitteena oli laatia CE-dokumentti Pietiko Oy:n suunnittelemalle ...
  • D-luokan vahvistin 

   Karjala, Jussi (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Turun ammattikorkeakoulun elektroniikkasuunnittelun suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille tarvittiin valmis D-luokan vahvistinmoduuli, jota voidaan käyttää harjoitustöissä. Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja rakennettiin ...
  • DC/DC-teholähde kiskokalustokäyttöön 

   Puranen, Lauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kiskokalustokäyttöön tarkoitetut elektroniset laitteet altistuvat erittäin vaativille käyttöolosuhteille, sillä jatkuva tärinä sekä vaihtelevat ympäristöolosuhteet asettavat erittäin suuren haasteen laitteen luotettavuudelle ...