• Aspirointi- ja dispensointipäiden sekä annosteluyksikön kvalifiointi ja käyttöönotto 

   Kuisma, Joni (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli uusien laitteiden kvalifiointi ja käyttöönotto tuotantokäyttöön nykyisten laitteiden tilalle ja/tai rinnalle. Kvalifioitavia laitteita olivat levynvalmistusprosessissa käytettävät aspirointipäät, ...
  • Beer flavor component analyses for small breweries 

   Manelius, Robin (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Brewing beer is a craft with ancient traditions. Breweries of today, however, must rely increasingly on chemistry in addition to traditions, to meet the demands for quality control, product development and market shares. ...
  • Company risk management : case study 

   Kallio, Riikka (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   The backround for this thesis was renewal of the ISO 9001 quality standard in 2015. According to the new standard, risk-based thinking should be incorporated into the quality management system rather than being separate ...
  • Fluoresoivilla Europium-kelaateilla leimatun vasta-aineen toimivuus NT-proBNP-immunomäärityksessä 

   Jaakkola, Mikael (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia viiden erilaisen leimareagenssin (luminoivien lantanidikelaattien) toimivuutta NT-proBNP-immunomäärityksessä sekä niiden ominaisuuksien vaikutusta toimivuuteen. Leimareagenssit ...
  • Kiertotalouden perusteet -opintojakson suunnittelu ja toteutus 

   Haimila, Marjut (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä kehittämistyö on tehty Metropolia AMK:n Puhtaat teknologiat -osaamisalueen toimeksiantona. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa kiertotalouden opetukseen 5 opintopisteen kokonaisuus, joka voidaan suorittaa kokonaan ...
  • Laatukäsikirjan laatiminen yrityksen laboratoriolle 

   Mattila-Tiainen, Oona (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Laatu on ainakin ajatuksen tasolla jokaiselle yritykselle ja organisaatiolle varmasti yksi tärkeimmistä kilpailuvalteista. Laatutyö jää Usein kuitenkin erityisesti pienissä yrityksissä kaiken muun tekemisen jalkoihin, jos ...
  • Leimalinjan suorituskyvyn kvalifiointi ja LEAN 

   Dahlman, Jenna; Ollikainen, Jenna (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suorittaa uuden leimapullotuslinjan suorituskyvyn kvalifiointi, pullotustilan muokkaus LEAN-periaatteen mukaisesti sekä pullotusprosessin arvovirtakuvaus (Value Stream Mapping, VSM). Työssä ...
  • Lopputuotteille tehtävän steriilisyystestin validointi 

   Mäkinen, Anna-Karoliina (2019)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja Oy Finnsusp Ab on silmälasilinssejä, piilolinssinesteitä sekä silmänhoitotuotteita valmistava yritys. Opinnäytetyön aiheena on toimeksiantajan valmistamien tuotteiden loppulaadunvalvonnassa ...
  • Monoliittisen kiinteäfaasiuuttomateriaalin tuotantoprosessin siirto 

   Krannila, Anne (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Laboratorioympäristö on tuttu kaikille laboratoriossa työskenteleville henkilöille, mutta laboratorion perustamisprosessissa työn kulku ja laboratorion aiottu käyttö käydään läpi pintaa syvemmältä sekä kokonaisuutta ...
  • Pelastuslaitoksen kemikaalivalvonnan suorituskyky : osaamiskartoitus ja koulutussuunnitelma kemikaalivalvontaan osallistuville pelastusviranomaisille 

   Puttonen, Anu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kemikaalivalvontaan osallistuvien pelastusviranomaisten suorituskykyä ja laadittiin koulutussuunnitelma paikkaamaan osaamispuutteita. Työn lähtökohtana oli ...
  • Tuotannon perehdytysprosessin kehittäminen 

   Räihä, Kati (2019)
   Opinnäytetyö toteutettiin suomalaiselle elintarvikealan yritykselle. Tavoitteena oli uudistaa ja kehittää paloittelu- osaston työntekijöiden perehdytysprosessia. Yritys on juuri siirtänyt tuotantonsa uudelle tuotantolaitokselle. ...
  • Turun Kaupungin ympäristöterveyden Gluteeniton -valvontaprojekti 2017 

   Merivirta, Rae-Marjukka (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella Turun kaupungin valvonta-alueella toimivien leipomoiden ja suurtalouskeittiöiden allergeenien, erityisesti gluteenin, erillään pidon hallintaa ja ohjata toimintaa lainsäädännön ...
  • Venttiilikavitaatio 

   Ilmonen, Kaisa (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia säätöventtiileihin kohdistuvaa, suuren paineen pudotuksen aiheuttamaa höyrystymistä ja kavitaatioilmiötä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yleisimpien säätöventtiilityyppien ...