• 1A Super- & PC6-jääluokkien vastaavuus : Tarvittavat muutokset 1A Super -jääluokitetun saattohinaajan rungon jäävahvistukseen PC6-jääluokituksen mahdollistamiseksi 

   Vanne, Iiro (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   International Association of Classification Societies julkaisi vuonna 2007 Polar Class -jääluokkasäännöt, joiden on tarkoitus korvata luokituslaitosten omat arktiset jääluokkasäännöt. Finnish-Swedish Ice Class Rules:n 1A ...
  • 3D CAD/CAM -ohjelmiston käyttöönotto : Salomaan Konepaja Oy 

   Jokioinen, Susanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää koneistettavien kappaleiden tuotantoprosessia Salomaan Konepajassa ottamalla käyttöön 3D CAD/CAM -ohjelmisto NC-työstökeskuksessa ja -sorvissa. Uusille tuotteille haluttiin saada ...
  • 3D-skannauksen hyödyntäminen levytöissä 

   Eskola, Eemeli (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten 3D-skannauksen hyödyntäminen vaikuttaa levytöiden laatuun. Tutkimuksen kohteena oli levyjen yhteensopivuus ja koko prosessin kulku. Käytännössä tässä työssä taivutettiin ...
  • 3D-skannaus ja sen hyödyntäminen 3D-suunnittelussa 

   Kuusela, Ville (2019)
   Opinnäytteen toimeksiantajana toimi Leanmec Oy, jonka mielenkiinto oli herännyt 3D-skannaamiseen. 3D-skannausta hyödynnettäisiin erilaisten kappaleiden takaisinmallinnuksessa ja ympäristön tilaskannaamisessa. Tämän pohjalta ...
  • 3D-suunnittelun esteet ja mahdollisuudet konepajayrityksessä : case: Idea Machine Oy 

   Galuszka, Marcus (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aihe syntyi kirjoittajan suunnitellessa Idea Machinen tietojärjestelmän päivitystä. Käytössä ollut CAD-ohjelmisto (tietokoneavusteinen suunnittelu) ei ollut enää yhteensopiva uuden käyttöjärjestelmän kanssa. ...
  • 3D-Tulostimen hankinta 

   Piira, Marko (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää 3D-tulostimen hankintaan liittyvät taloudelliset seikat, sekä vertailla sitä kustannus- ja kannattavuusteknisistä syistä perinteisempiin valmistusmenetelmiin. Toimeksiantajana toimi ...
  • 3D-tulostimien tutkiminen painotalolle 

   Toivonen, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä 3D-tulostamiseen ja tutkia painotaloon sopivia 3D-tulostimia ja 3D-tulostamiseen liittyviä tekniikoita. Opinnäytetyön tavoitteena oli myös pohtia painotalolle mahdollisia 3D-tulostamiseen ...
  • 5S-menetelmän soveltaminen Vossloh Cogifer Finland Oy:ssä 

   Elovaara, Jarno (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Vossloh Cogifer Finland Oy on Suomen ainoa rauta- ja raitiotievaihteiden valmistaja, ja sen toimitilat sijaitsevat Teijolla. Vossloh Cogifer Finland Oy:n tehdashalli on vanha tiilirakennus, jossa on ollut teollista toimintaa ...
  • 5S-ohjelman pilotointi kokoonpanolinjalla 

   Lampo, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli pilotoida 5S-ohjelman periaatteita osaan Carinafourin ylläpitämästä tuotantolinjasta, jotta voitiin nähdä, mitä ongelmia ohjelman toteutuksessa tulee esiin ja mitä ohjelmalla voitaisiin ...
  • AGCO Power 33- ja 49-työkonedieselmoottoreiden turboahdin- ja palotilatutkimus 

   Lötjönen, Jukka (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö koostui kahdesta eri komponenttitutkimuksesta. Ensimmäisessä komponenttitutkimuksessa tutkittiin turboahtimia AGCO Power Oy:n 33CW3-työkonedieselmoottoriin. Turboahdintutkimusten tavoitteena oli löytää ...
  • Agco Power 44 -työkonedieselmoottorin uuden tehoversion komponenttitutkimus 

   Peltonen, Sami (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kolmen erilaisen turboahtimen vaikutusta moottorin suorituskykyyn ja pakokaasupäästöihin. Tutkimukset suoritettiin Agco Power 44 -työkonedieselmoottorilla. Turboahdintutkimuksen tavoitteena ...
  • AGCO Power 44AWF-moottorin DPF- JA SCR-järjestelmien optimointi 

   Mäkelä, Arto (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli optimoida dieselmoottorin päästöjen jälkikäsittelyjärjestelmä uudet päästönormit täyttäviksi. Opinnäytetyössä tutkittiin AGCO Power Oy:n 44AWF-työkonedieselmoottoria, joka pyrittiin ...
  • AGCO Power 74 AWF -työkonedieselmoottorin lämmönhallintatutkimus 

   Harju, Juhani (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on osa moottoritutkimusta, jonka tavoitteena on saada moottori vastaamaan tulevia päästönormeja etenkin hiukkaspäästöjen osalta. Hiukkaspäästöjen rajoitusten tiukentuessa joudutaan ottamaan käyttöön ...
  • Aihionkoonti STX Turun telakalla 

   Fjäder, Janne-Henrik (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on aihionkoontiin tehtävän oppaan suunnittelu ja toteutus STX Finlandin Turun telakan runkosuunnittelulle. Aihionkoonti on teräslevyjen yhdistämistä yhdeksi levykoosteeksi, josta voidaan suoraan ...
  • Airi-ajettavuussimulaattorin mittausjärjestelmän modifiointi 

   Kulmala, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Airi-ajettavuussimulaattorin ja OD-päällepuhallussimulaattorin mittaustoimintaan liittyvät puutteet ja parannuskohteet. Simulaattorilaitteiston siirto toiseen toimipisteeseen mahdollistaa ...
  • Alipaineuunin Value Stream Mapping 

   Nyman, Anssi (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön päätavoitteena on 1,5 Mw alipaineuunin tuotannon tehostaminen Lean-ajattelun ja työkalujen avulla. Tarkoitus on saada 1,5 Mw alipaineuunin valmistuksesta vähintään yksi päivä pois. Opinnäytetyön ...
  • Anturien testauskäsittelijän servomoottorien mitoitus 

   Haverinen, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli mitoittaa anturien testauskäsittelijän servomoottorit siten, että laitteella voitaisiin simuloida ihmiskehon liikkeistä syntyviä kulmakiihtyvyyksiä. Mitoituksen lähtöarvot saatiin Toni Mäkilän ...
  • Aputyökalu vaativan tehdasympäristön layout-piirustuksille 

   Siren, Alex (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on tehty autoteollisuuden palveluja tarjoavan Valmet Automotiven toimeksiannosta. Tehtävänä oli kehittää vaativaan tehdasympäristöön soveltuva aputyökalu suunnittelijoiden tueksi. Aputyökalun tärkeimpinä ...
  • Asetusaikojen kehitysprojekti Hydoring Oy:n monitoimisorveille 

   Kiviharju, Risto (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Läpäisyaika on hyvä mittari yrityksen tehokkuudesta. Läpäisyaikaan vaikuttaa sarjakoot ja koneiden tehokkuus. Kuitenkin ehkä tärkein vaikuttava asia on koneiden käyntiaste. Jotta koneiden käyntiaste olisi korkea, pitää ...
  • Asetusaikojen lyhentäminen koneistuksessa 

   Pakarinen, Tuukka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää ja löytää keinoja asetusaikojen lyhentämiseen Polarteknik Oy:n koneistusosastolla. Asetustyö koostuu työpisteellä suoritetuista toimenpiteistä, jotka vaaditaan tuote-erästä toiseen ...