• 1900-luvun alun hirsitalon restaurointi 

   Paavola, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut laatia restaurointisuunnitelma eräälle Korppoon Rumarin kylässä sijaitsevalle hirsirunkoiselle asuinrakennukselle. Rakennus on mahdollisesti valmistunut vuonna 1902, ellei jo ...
  • Jälleenrakennuskauden pientalon kuntokartoitus ja restaurointisuunnitelma 

   Salminen, Tekla (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytteen tavoitteena on tehdä mahdollisimman laaja kuntokartoitus ja restaurointisuunnitelma Turun Vasaramäessä sijaitsevaan 1950-luvulla rakennettuun jälleenrakennuskauden pientaloon. Työ koostuu kahdesta ...
  • Laurilan talo : vanhan hirsitalon perustuksen vauriot 

   Salminen, Tomi (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön pääaiheena on perinteisten hirsisten pientalojen luonnonkiviperustusten ongelmiin tutustuminen. Selvitetään, miksi tällaiset perustukset pettävät ja millä tavoin niitä voi korjata. Lähtökohtana työlle ...
  • Omavalmisteiset sisämaalit 

   Hytönen, Karoliina (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Pintakäsittelyaineet ovat olleet erilaisia eri aikakausina. Ennen 1900-lukua lähes kaikissa maaleissa oli joukossa jotain ruoka-ainetta. Voimakas teollistuminen Suomessa toi maalialalle suuria muutoksia. Tämän päivän ...
  • Paanajärven tiiliruukki : valmiudet perinteiseen tiilenvalmistukseen vienankarjalaisessa kylässä 

   Kauhanen, Anni (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on antaa vienankarjalaiselle Paanajärven kylälle se tietotaito, joka tarvitaan, jotta voidaan alkaa valmistaa tiiliä perinteisin menetelmin. Työn ensimmäisessä osiossa esitellään, mitä ...
  • Postimäen museoalueen kuntoarvio ja korjausehdotus 

   Andberg, Sanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tehdä kuntoarvio ja korjausehdotus Porvoossa sijaitsevan Postimäen museoalueen Kahvitupaan. Museoalueen rakennusta ei voi korjata samalla periaatteella kuin asuinrakennusta, vaan oli ...
  • Rapattujen uunien pinnoitukset : korjaus ja maalaus 

   Montanari, Sini (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan rapattujen uunien rappaus- ja maalausmenetelmiin 1800-luvulta 1930-luvulle. Fyysinen työ toteutettiin Turun Luostarinmäen käsityöläismuseossa ja siispä myös opinnäytteen tutkima aika ...
  • Ruma kaupunki? : teollisuusalueiden ja -rakennusten säilyttäminen 

   Lumo, Maria (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytteen tavoitteena on tuoda teollisuusalueet niille kuuluvan arvostuksen piiriin ja näin toivottavasti edistää niiden säilymistä. Ajatuksena ei ole niinkään antaa valmiita vastauksia mihinkään kysymyksiin ...
  • Ruotsinsalmen linnoituksen ruutikellari nro 84 : restaurointisuunnitelma 

   Takala, Sirkka (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on laatia restaurointisuunnitelma Ruotsinsalmen linnoitusrakennuksiin kuuluvalle ruutikellarille numero 84. Ruotsinsalmen linnoituksen rakentaminen aloitettiin vuonna 1790 nykyisen Kotkan ...
  • Snickarsin vesimylly : dokumentointi ja historiaa 

   Leppänen, Lauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö sisältää Vähänkyrön Merikaarrossa sijaitsevan Snickarsin vesimyllyn dokumentoinnin sekä historiantutkimuksen. Pääosa opinnäytetyötä ovat myllyn dokumentointipiirrokset. Toinen osa työtä on historiantutkimus ...
  • Untamalan kivinavetan käyttö- ja korjaussuunnitelma 

   Perho, Emilia (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tavoitteena oli tehdä korjaus- ja käyttösuunnitelma Laitilassa sijaitsevaan kivinavettaan. Korjaussuunnitelmaa edelsi rakennuksen tutkiminen ja mittaaminen. Tarkoituksena oli laatia kohteesta selkeät piirustukset, ...
  • Venäläistä tyyliä Suomen arkkitehtuurissa autonomian ajalla 1809-1917 

   Sirén, Riina (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli tutustua Suomen autonomian aikana vaikuttaneisiin venäläisen kansallisen arkkitehtuurin suuntauksiin ja vertailla niiden piirteitä Suomessa samalla ajanjaksolla valmistuneisiin rakennuksiin. ...