• (1908–2012) henkilökohtainen valokuva 

   Saleva, Marja (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä on hyvin henkilökohtaista, tämä kaikki. Ja se juuri on minun aiheeni: henkilökohtainen valokuvassa, omissani kuvissani ja koko valokuvauksen historiassa. Omassa tekemisessäni henkilökohtaisuus on koko ajan ollut ...
  • Aarteenmetsästäjä : mietteitä esineiden ja materiaalisuuden merkityksestä taiteellisessa prosessissa 

   Elenius, Sonja (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Kirjallinen opinnäytteeni Aarteenmetsästäjä käsittelee materiaalisuuden ja löydettyjen esineiden hyödyntämistä taideteosten lähtökohtina, osana taiteellisen työskentelyn metodia. Lähestyn aihetta oman työskentelyni ...
  • Abstrakti maalaustaide tunteiden herättäjänä 

   Hanikka, Mirja (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Käsittelen opinnäytetyössäni, voiko abstrakti (jolla tarkoitan ei-esittävää) maalaustaide auttaa ihmisiä kohtaamaan ja käsittelemään tunteitaan, taikka tuottaa suurempia, maailmaasyleilevämpiä, niin sanottuja kontemplatiivisia ...
  • Aktivistitaiteilijasta artivismiin : yli 50-vuotiaita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä näkyväksi tekemässä 

   Irni, Marjukka (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä artikkelissani pohdin oman Kaikki sateenkaaren värit Näkyväksi!-yhteisötaideprojektini kautta kysymystä voiko yhteisötaiteellinen työskentely toimia aktivismin tavoin ja vaikuttaa 50+ ikäisten seksuaali- ja ...
  • Alastoman apinan tarinat 

   Saljas, Johannes (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö kuvaa matkaani kuvataiteen alalle. Pohdintani tiestäni taiteilijaksi jakaantuu kolmeen osioon: ensimmäisessä osassa pohdin lapsuuden- ja nuoruudenkokemuksien merkitystä valinnoilleni. Toisessa osassa ...
  • Anna minun olla sivellin : taidemaalauksen kehollisuus 

   Majabacka, Tiina (2019)
   The main theme in this thesis is to find answers to what bodiliness and tacit knowledge in painting and drawing mean. The subject derives from personal interest to find a new approach to art making and study the subject ...
  • Avainnippu luovuuteen 

   Saheb, Karim (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Luovuus on aina ollut mysteeri eikä sille ole kaikenkattavaa määritelmää. Joku pitää sitä itsestään selvyytenä, toinen ei usko olevansa ollenkaan luova. Onko luovuus jotain, joka vaatii vaivannäköä vai tapahtuuko se vain? ...
  • Berättandet i bilder 

   Reuter, Oliver (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Målet med detta arbete är att behandla olika aspekter angående visuellt historieberättande. Studien gjordes med målet att utveckla det personliga uttrycket inom konst. Som källor användes loggböcker, artiklar, intervjuer ...
  • Dokumentaarisia tulkintoja todellisuudesta 

   Saarikoski, Eero (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kirjallinen opinnäytetyöni käsittelee dokumentaarisen valokuvan ja todellisuuden välistä suhdetta. Ovatko dokumentaarisiksi mieltämäni kuvat tosi esityksiä todellisuudesta, ja minkälainen ylipäätään on valokuvan suhde ...
  • En tiedä edes, mitä en tiedä : hämmennys olemisessa 

   Lempinen, Kaisa (2019)
   Kirjallisen opinnäytetyöni lähtökohtana on kokemani sisäinen hämmennys suhteessa ulkoiseen todellisuuteeen. Teksti on avoin, abstrakti päiväkirja, jossa pyrin hahmottamaan muutamista näkökulmista kuinka toimia ihmisenä ja ...
  • Esteettisen kokemuksen ja olemassaolokokemuksen välinen yhteys 

   Virtanen, Oona (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tekstissä tarkastellaan esteettisen kokemuksen ja olemassaolokokemuksen välistä yhteyttä. Pohdinnan alla on erityisesti se, mitä vaikutuksia esteettisyydellä ylipäätään on elämään, millainen on olemassaolokokemus ja mikä ...
  • Ettet unohda 

   Pietarinen, Niina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Ettet unohda on opinnäytetyö, jossa käsitellään henkilökohtaista suhdetta valokuvaukseen, muistamiseen ja kokemukseen taiteellisen työskentelyn kautta. Kysymys johon etsitään vastausta on epämääräinen, mutta liittyy ...
  • F157 

   Peltola, Lasse (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Ympärilläni on seinät, maalarinvalkoiset, ne ovat suorassa. Tarinan päähenkilön, Juhan, seinät ovat maalarinvalkoiset, hänen seinällään on Mona Lisan kuva, vinossa. Juha on ristiriitainen hahmo joka pohtii omaa ...
  • Form_Erit 

   Kahra, Jenny Hilda Maria (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   In this text my aim is to investigate forms from different aspects. True reading of theoretical texts considering the work of Kandinsky I try to understand the forming of lines. Kandinsky is writing about the free line in ...
  • "Fuck art, let's dance!" : rave, ekstaasi ja nykytaide 

   Lassila, Loviisa (2019)
   Rave-kulttuuri on vuosikymmenien ajan tarjonnut massiiviset tanssimisen ja juhlimsen puitteet undergroundin piirissä. Opinnäytetyössäni pohdin, millä tavoin rave sijoittuu nykytaiteen kenttään ekstaattisen tanssin, ...
  • Hahmon yhteys tekijäänsä 

   Pihl, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä sanalla “hahmo” tarkoitetaan teoksessa kuvattua, selkeästi tunnistettavaa henkilöä tai oliota. Lähes kaikki populaarikulttuurin tuotteet kirjoista televisiosarjoihin ja sarjakuviin rakentuvat tällaisista ...
  • haluta, tahtoa, tavoitella 

   Kojonen, Maria (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni on teksti, jossa käsiteltävät asiat ovat hahmottuneet kirjoittamisen myötä. Se ­käsittelee omaa tekijyyttäni ja valokuvakäsitystäni koettaen tarjota vastausta kysymykseen, miksi ja mitä oikeastaan kuvaan ja ...
  • Hamsteri 

   Rannikko, Jessi (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Kirjallinen opinnäytetyöni tutkii keräilevää taiteilijaa. Se on kurkistus keräilijän kammioon, kummallisena pidetyn tavaranhaalijan mieleen. Se on puolustuspuhe väärinymmärretyn harrastuksen puolesta, ja se esittelee minulle ...
  • Hamsteri 

   Haro, Jussi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä kirjallisessa opinnäytetyössäni kerron taiteellisen työni oleellisimmista teemoista: keräilystä, materiaalimerkityksistä ja julkisesta tilasta. Lisäksi pohdin omaa taiteellista prosessiani sekä tarkastelen taiteellisen ...
  • Hehku : luminesenssi nykytaiteessa 

   Ihalainen, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään hehkuvien pigmenttien ominaisuuksia, historiaa ja käyttöä nykytaiteessa. Luminesenssi, eli hehku, on aineen ominaisuus, jota tuottavat erilaiset mekanismit. Näistä parhaiten tunnetaan ...