• 140 merkkiä mediaa ja kulttuuria : Turun AMK:n Taideakatemian asiantuntijaviestintä Twitterissä 

   Pessi, Frida-Maria (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia on yksi Turun AMK:n opetuksen tulosalueista. Se on Suomen vanhin taidekoulu, joka tarjoaa kulttuuri- ja media-alan ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ...
  • 3D tietokoneanimaatio riippumattoman animaatioelokuvan tekemisen välineenä 

   Korpela, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kolmiulotteinen tietokoneanimaatio on nuori animaation laji, joka on huimasti yleistymässä niin teollisessa kuin taiteellisessa käytössä. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on pohtia millä tavoin 3d-animaatio on hyödynnettävissä ...
  • ADR-äänitys : jälkiäänitys ja sen alalajit 

   Hallenberg, Eero (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Mitä on ADR-äänitys? ADR eli Automated Dialogue Replacement tai Additional Dialogue Recording. Suomessa yleisnimitys on dialogin jälkiäänitys, joka pitää sisällään koko dialogin uudelleen äänittämisen kirjon. Englannin ...
  • Aikakauslehdet digitaalisessa muutoksessa : nykytila ja tulevaisuuden näkymät 

   Komonen, Oona (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä selvitetään viikoittain ilmestyvien kaupallisten yleisaikakauslehtien digitaalista muutosta liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Lisäksi työssä pohditaan aikakauslehtien tulevaisuutta. Empiirinen ...
  • Aikuisten oikeesti : kuvauksissa lapsinäyttelijän kanssa 

   Tarvonen, Essi (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössäni käsittelen elokuvan tekemistä lapsinäyttelijän kanssa. En niinkään keskity lapsinäyttelijän ohjaamiseen, vaan ennemminkin sellaisiin käytännönjärjestelyihin ja asioihin, jotka saattavat helpottaa niin ...
  • Aina mukana : mobiililaitteiden yleistymisen vaikutus verkkomainontaan 

   Rintala, Samu (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten mobiililaitteiden yleistyminen vaikuttaa verkkomainontaan. Internet nousi valtamedioiden joukkoon viime vuosikymmenen aikana, koska kiinteähintaiset laajakaistat ja ...
  • Ajatuksia ohjaamisesta : aloittelevan elokuvaohjaajan työskentelystä näyttelijöiden kanssa castingista kuvauksiin 

   Rehmonen, Janne (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Pohdin opinnäytetyössäni aloittelevan elokuvaohjaajan työskentelyä. Sitä mitä se voisi olla työskennellessä työryhmän ja näyttelijöiden kanssa. Näyttelijöiden kanssa työskentely on elokuvan kannalta tärkein työ ohjaajalla. ...
  • Ajatusjohtajuudella kiinteistökukkulan kuninkaaksi : kilpailuedun saavuttaminen toimitila-alalla osaamista jakamalla 

   Rytkönen, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö on toimeksianto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle. Työn tavoitteena on selvittää,millaisin viestinnällisin toimenpitein toimeksiantajayritys voi tavoitella kiinteistö- ja toimitila-alan ajatusjohtajuutta ...
  • Alkoholimainontaa suunnittelemassa : tekeekö mieli kiljua ja kirkasta? 

   Hietala, Nina (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö esittelee alkoholimainonnan rajoituksia ja ominaispiirteitä lukuisin havainnollistavin esimerkein. Työ pitää sisällään sekä väkevien alkoholijuomien että mietojen alkoholijuomien mainonnan rajoitukset, ...
  • Alta valaistua muovailuvahaa 

   Heimonen, Emmi (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Käsittelen kirjallisessa opinnäytetyössäni miten mehiläisvahapohjaista läpikuultavaa muovailuvahaa voi käyttää stop motion -animaation tekemiseen valopöydällä. Kerron lyhyesti, mitä välineitä siinä käytetään ja miten vahaa ...
  • Animaatio taiteellisen ilmaisun välineenä 

   Laasonen, Pauli (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni tarkoitus oli kartoittaa animaation taiteellisen ilmaisun mahdollisuuksia tekijöiden omien sanojen kautta. Jokaisen taiteilijan uralla tulee aika selvittää mitä tekee ja miksi. Näin on useiden myös animaattoreiden ...
  • Animaatiofestivaalit : ohjeita animaatio-opiskelijalle 

   Partanen, Pinja (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni aihe on ”Animaatiofestivaalit – ohjeita animaatio-opiskelijalle”, eli kirjoittaessani olen pyrkinyt miettimään asioita ohjaajaopiskelijan näkökulmasta. Pohdin opinnäytetyössäni animaatiofestivaalien merkitystä ...
  • Animaatiohahmojen tunneilmaisu elekielen kautta 

   Muikku, Niina (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössäni käsitellään animaatiohahmojen tunneilmaisua elekielen kautta. Tutkin kuinka hahmot ilmaisevat kehon asennoilla ja liikkeillä kuutta perustunnetta: iloa, surua, vihaa, pelkoa, inhoa ja hämmästystä. Pyrin ...
  • Animaation ajoitus tyylikeinona 

   Rantakallio, Kalle (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö käsittelee animaation ajoituksen merkitystä animaatiossa ja sen käyttöä tyylikeinona. Ajoitus määritellään animaatiotaidon sääntönä ja suhteessa esitysmedioihin. Aiheeseen syvennytään lyhytelokuva-analyysien kautta.
  • Animaation visuaalinen kehittely : miten animaation ulkonäkö rakentuu 

   Härkönen, Hanne (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on osa Turun Ammattikorkeakoulun Elokuva- ja televisiokoulutus-ohjelman opintoja. Opinnäytetyössäni käsittelen sitä animaatiokerronnan puolta, joka on katsojalle selkeimmin näkyvissä: hahmojen ja taustojen ...
  • Animoinnin perusteet nykypäivän animaatiossa 

   Muntola, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Käyn läpi Disneyn 12 animaation perusperiaatetta ja tutkin, kuinka ne näkyvät tämän päivän tietokoneanimaatiossa. Selitän myös, kuinka käytin näitä periaatteita omassa taiteellisessa työssäni ja kuinka paljon työjälkeni ...
  • Anniskeluravintolan markkinoinnin kehittäminen : case Ravintola Palowouti 

   Elmroos, Linda (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä esitellään anniskeluravintolan keinoja kehittää sosiaalisen median käyttöä ja markkinointia konkreettisten esimerkkien kautta. Toimeksiantaja oli Rinki Ravintolat Oy:n alaisuudessa toimiva Ravintola Palowouti, ...
  • Antichrist sukupuolisuuden kuvastona 

   Tamminen, Saara (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kirjallisen opinnäytetyöni tavoitteena on avata Lars von Trierin elokuvassa ”Antichrist” (2009) vallitsevaa sukupuolikäsitystä ja miehisyyden olemusta kriittisestä näkökulmasta. Tutkin, mitä vaikutuksia elokuvilla on ...
  • Apinoiden paneetta : valtavirtaviihteen hyväksikäyttö pornoelokuvissa 

   Airola, Rami (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Internetin myötä pornoteollisuus alkoi olla hätää kärsimässä. Valtavirtaviihteen jäljitelmät, parodiat ja uudelleentulkinnat pelastivat koko teollisuudenalan. Niitä on kuitenkin pornoteollisuudessa ollut alusta asti. Miksi ...
  • Apua, minulla on omatunto! : pohdintaa mainonnan eettisyydestä suunnittelijan näkökulmasta 

   Veteläinen, Salla (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Mainonnan suunnittelija voi kohdata monenlaisia eettisiä ristiriitoja työssään. Ne voivat koskea niin itse työntekoa, kuin käsillä olevan projektin sisältöä. Halusin opinnäytteessäni kirjoittaa eräänlaisen ohjeistuksen, ...