• A4-seinävalaisinkonseptin muotoiluprosessi 

   Väänänen, Saana (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on A4-seinävalaisinkonsepti ja sen muotoiluprosessi. Tavoitteena on saattaa konsepti ideatasolta sellaiseen muotoon, joka on helposti ymmärrettävä ja jatkokehityskelpoinen lukijan sekä mahdollisten ...
  • Adi Kalusteet Oy:lle soveltuva 3D-mallinnusohjelma 

   Rahkola, Matias (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön teemana oli 3D-mallinnus ja tutkimus markkinoilla olevista 3Dmallinnusohjelmista. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sopivin 3D-mallinnus ohjelmisto toimeksiantajan käyttöön. Opinnäytetyön toimeksiantajana ...
  • Aistiergonominen tuote muistihäiriöisten hoitoympäristöön 

   Yrjänä, Essi (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena on saada selville, millä keinoin muistihäiriöisten asuinympäristöä voidaan parantaa aistien avulla. Toimeksiantajana on Salon kaupungin vanhuspalvelu, joka toivoi ratkaisun parantavan hoitoympäristön ...
  • Aurinkoenergiakeräin 

   Pussinen, Simo (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella itsenäisesti seisova ja maahan asennettava aurinkoenergiakeräinkonsepti. Työn toimeksiantajana oli Juras Oy, joka on suomalainen monialainen yritys. Tavoitteena oli aikaansaada lopputulos, ...
  • Aurinkolasien suunnittelu Nopeet brändin mallistoon 2018 

   Jäppinen, Eetu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella aurinkolasit suomalaiselle Nopeet lifestyle-brändille. Aurinkolaseista tehtiin konseptia edustava prototyyppi, joka sopii Nopeet-brändiin. Työ toteutettiin tekemällä ...
  • Aurinkolasien suunnittelu Nopeet-yritykselle 

   Kesonen, Kari (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Nopeet-yritykselle aurinkolasit, jotka sopivat 2018 kesän trendeihin ja soveltuvat markkinoille. Työssä pyrittiin tuotantoon soveltuvaan lopputulokseen. Suunnittelussa kiinnitettiin ...
  • Brändi uudelle kuntosalivaatemerkille : Sweat or Dead -brändikäsikirja 

   Huhtamäki, Jade-Yolanda (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena on laatia brändi opinnäytteen tekijän omalle kuntosalivaatemerkille ja muodostaa sitä kautta merkin brändikäsikirjan luonnos, jota myöhemmin yritystoiminnan alkaessa voidaan päivittää ja kehittää ...
  • Case B2B lahja- korttikonsepti : palvelutarpeiden kartoitus ja graafisen ilmeen suunnittelu 

   Östlund, Mira (2019)
   Työn toimeksiantajana toimi yritys, jolla oli konsepti-idea yrityksille suunnatusta lahjakortista. Toimeksiantaja ja osa työstä on salattu yrityssalaisuuden pitämiseksi. Työn ja siinä tehtävän tutkimuksen pohjimmaisena ...
  • Dementiarannekkeen suunnittelu Everon Oy:lle 

   Lempinen, Joonas (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella dementiarannekekonsepti Everon Oy:lle. Pohjana suunnittelulle toimi Everon Oy:n Vega-dementiaranneke, jonka ominaisuuksia ja käyttäjäystävällisyyttä oli tarkoitus kehittää tutkimuksen ...
  • Digitaalinen palvelumuotoilu 

   Pehkonen, Matias (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Verkkosivujen kävijäliikenteen tutkimuksen tavoitteena oli luoda verkkoanalytiikkaan pohjautuva datan visualisointi. Tutkimuksessa analytiikkalaitteiston tallentaman data koottiin visualiseksi esitykseksi, joka vastasi ...
  • Digitaaliset esitystekniikat ja niiden mahdollisuudet tulevaisuudessa : case Vizgravity Oy 

   Viirros, Anni (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia digitaalisia esitystekniikoita perehtymällä niiden perusteisiin ja selvittämällä niiden mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa tulevaisuuteen ja ennakointiin tähtäävien menetelmien ...
  • Digitaalisuus ja luonto : bioinspiraation ja digitaalisen valmistuksen oppaan suunnittelu 

   Leppänen, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä käsitellään digitaaliseen valmistukseen liittyviä käsitteitä ja metodeja. Keskeisenä inspiraationlähteenä on luonnosta saatava tieto, joka ilmenee erilaisten toistuvien ja samankaltaisten rakenteiden kautta. ...
  • Ekotehokkuus tuotesuunnittelussa : prosessimalli ja opas Desigence Oy:lle 

   Sjö, Erika (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytteeni aihe on ekotehokkuus tuotesuunnittelussa – prosessimalli ja opas Desigence Oy:lle. Opinnäytetyön on tilannut Desigence Oy. Tarkoituksena oli selvittää ekotehokkaan tuotteen ominaisuuksia elinkaariajattelun ...
  • Elektroniikkalaukkukonsepti Golla Oy:lle 

   Kangas, Sanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Turun Ammattikorkeakoulun opinnäytetyösääntöihin perustuva opinnäytetyö, jonka tavoitteena oli suunnitella käyttäjäryhmäperustainen tuotekonsepti suomalaiselle pienelektroniikan ...
  • Elvyttävä ja tavoittava palveluympäristö senioreille 

   Hietanen, Janne (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella elvyttävä ja tavoittava palveluympäristökonsepti 65–75-v senioreille. Tutkimuksen painopisteenä oli selvittää millainen ympäristö on seniorille elvyttävä, ja mitkä seikat vaikuttavat ...
  • Ennakoiva palvelukehitys suomalaisella matkustaja-aluksella : palvelu ulkomaisille matkailijoille Helsingin ja Tallinnan välisellä reitillä vuonna 2025 

   Kosonen, Nea (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytteen tavoitteena on tutkia ulkomaisten matkailijoiden tarpeita ja odotuksia heidän matkustaessaan Helsingin ja Tallinnan välisellä reitillä vuonna 2025. Tutkimustulosten perusteella suunnitellaan suomalaiselle ...
  • Esittelytelinekonsepti : suunnittelu Seismo Factory Oy:lle 

   Paananen, Daniel (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö on toimeksianto Seismo Factory Oy:ltä. Tehtävänä oli suunnitella Seismon asiakkaan Oraksen tuotteille pitkäikäinen, designiltaan aikaa kestävä, raikas ja erottuva esittelytelinekonsepti erilaisiin myymäläymp ...
  • Esteettömän kaksirunkoisen veneen konseptisuunnittelu yritykselle 

   Leppänen, Tiinamari (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn lähtökohtana oli suunnitella Insinööritoimisto Petteri Oy:lle venekonsepti, jossa esteettömyyden vaatimukset huomioitiin. Veneestä oli suunniteltu ensimmäinen versio, jonka jatkoksi oli kehitteillä toinen versio samasta ...
  • Eteistilan sisustussuunnitelma redesign-kalusteilla ympäristöystävällisen muotoilun menetelmällä 

   Vauhkala, Mari (2019)
   Opinnäytetyössä perehdytään suomalaiseen kalusteiden redesigniin ympäristöystävällisyyden kautta. Tutkimuksellisessa osuudessa selvitetään, kuinka muotoilijan ammattitaitoa hyväksi käyttäen voidaan ohjata kuluttajia ja ...
  • Fanituotteiden suunnittelu Dirty River Roller Grrrls -Roller derby seuralle 

   Markkanen, Jenna (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella uusia tai paranneltuja fanituote ideoita toimeksiantajalleni Turkulaiselle Dirty River Roller Grrrls - Roller Derby seuralle. Tavoitteena oli saada tuotteissa näkymään Roller Derby ...