• Amiiniabsorptio Naantalin öljynjalostamossa 

   Jortikka, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on toteutettu Naantalin jalostamolle yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Opinnäytetyössä on selvitetty, miten amiinia voidaan parhaiten käyttää hyödyksi absorboitaessa epäpuhtauksia jalostamolla ...
  • Bioaktiivisen lasin murskausprosessin optimointi 

   Vehovaara, Alisa (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli BonAlive Biomaterials Ltd, joka valmistaa bioaktiivista lasia ja siitä tehtyjä lääkinnällisiä laitteita luukudoksen korjaamiseen. Bioaktiivisen lasin toiminta perustuu sen pinnalta ...
  • Diesel-komponenttien ja niiden seosten laskennalliset ominaisuudet 

   Kukko, Miia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Neste Oyj:n diesel-komponenttien ja niistä valmistettujen binääriseosten laskennallisia ominaisuuksia. Opinnäytetyössä käsitellään dieselin ominaisuuksia, rakennetta ja valmistusta yleisesti, ...
  • Elintarviketuotannon prosessihävikin kartoittaminen ja vähennyssuunnitelman laatiminen 

   Nushi, Gemb (2019)
   Työ tehtiin Suomen Nestlé-tehtaalla, Turussa. Lastenruokia valmistava Turun tehdas valmistaa Piltti-, Bona- sekä Gerber-brändejä. Tehtaalla huomattiin, että neljän keittokattilan prosessihävikin välinen ero oli huomattavan ...
  • Ennakkohuolto-ohjelman valmistus mineraalivillan pakkausprosessiin 

   Anttonen, Fabian (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä valmistettiin tuottavaan kunnossapitoon (TPM) pohjautuva käyttäjäkunnossapidollinen ennakkohuolto-ohjelma Paroc Group Oyj:n Paraisten mineraalivillatehtaan pakkauslinjastoon. Työ koostui tarkastusohjelman, ...
  • Epidemiatyöohjeistus Raision ympäristöterveydenhuollolle 

   Miettinen, Eemeli (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus muodostaa epidemioiden selvitysryhmä, joka ohjaa veden ja elintarvikkeiden välityksellä leviävien epidemioiden selvitystä ja ehkäisyä. Tällä ryhmällä tulee olla olemassa epidemioiden ...
  • Fosforipäästöjen hallinta 

   Salminen, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tarkoituksena oli kartoittaa Wallac Oy:n reagenssivalmistuksen synnyttämiä fosforipitoisia jätevirtoja, sekä pohtia vaihtoehtoja niiden puhdistamiselle ja hallinnalle. Työ tehtiin yrityksen HSE-organisaation toimeksi ...
  • Huoltosopimusten taloudellinen merkitys laboratorioympäristössä 

   Lahdenvesi, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä yritys A:lle laitekannan kartoitus taloudellisesta näkökulmasta, jonka avulla voitaisiin vertailla huoltosopimuksien taloudellisuutta laboratorioympäristössä. Tämän saavuttamiseksi ...
  • Kalibrointimenetelmän kehittäminen ilmankosteusloggereille 

   Niittyluoto, Aarne (2019)
   Työn tavoitteena oli kehittää kalibrointimenetelmä ilmankosteusloggereille, joita käytetään Kaivogen Oy:n mikrotiitterilevyjen pinnoitusprosessin valvontaan. Menetelmän kehityksen lisäksi tarkoituksena oli aloittaa menetelmän ...
  • Kaurapohjaisen jäätelön tuotekehitys 

   Salminen, Tytti (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää jo markkinoilla olevan luomukaurapohjaisen jäätelön rakenteesta pehmeämpää ja kevyempää, jolloin sen lusikoitavuus suoraan pakkasesta otettuna helpottuu. Opinnäytetyössä perehdyttiin ...
  • Levyekstruusiolinjan laaduntuottokyvyn kehittäminen ja laminointiyksikön integrointi 

   Enqvist, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella suomalaisen muovituotteita valmistavan yrityksen levyekstruusiolinjan toimintaa ja kyvykkyyttä sekä mahdollisuuksia, joilla laaduntuottokykyä voitaisiin parantaa. Opinnäytetyössä ...
  • Lääkeaineen vapautuminen kolmifluidisuuttimella valmistetuista silikamikropartikkeleista 

   Murto, Sanni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia lääkeaineen vapautumista ja silikan liukenemista silikamikropartikkeleista, jotka oli valmistettu kolmifluidisuuttimella. Tarkoituksena oli valmistaa lääkeainetta sisältäviä partikkeleita, ...
  • Lääkinnällisen laitteen applikaattorin komponenttien materiaalispesifikaatiot 

   Salminen, Mervi (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi, Turussa vuonna 2009 perustettu Bonalive Biomaterials Ltd. Bonaliven tuotteet (Bonalive® granules, Bonalive® putty ja Bonalive® putty MIS) ovat bioaktiivisesta lasista valmistettuja ...
  • Maatalousmuovin kierrätys ja hyötykäyttö : käytetyn paalimuovijätteen hyödynnettävyys materiaalina 

   Humalajoki, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomen maatiloilla syntyy vuosittain merkittävä määrä erilaista muovijätettä. Valtakunnallisia yhtenäisiä ohjeita muovijätteen keräämiseksi ja kierrättämiseksi ei ole, vaikka erilaisia ohjeita ja määräyksiä muovijätteiden ...
  • Materiaalin seostuksen mekaaninen karakterisointi 

   Lehtinen, Otto-Aleksanteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tarkoituksena oli tutkia seostuksen vaikutusta biohajoavan komposiitin lujuuteen. Teoria osassa tarkastellaan yleisellä tasolla biohajoavia komposiitteja, tärkeimpiä raaja-aineita sekä valmistus- ja tutkimusmenetelmiä. ...
  • Menetelmän käyttöönottotestaus MP-AES -analysaattorille 

   Nurminen, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö toteutettiin Neste Oyj:n Naantalissa sijaitsevan tuotantolinja viiden laadunvalvontalaboratoriossa, jossa suoritetaan tuotekomponenttien ja valmistuotteiden laadunvalvontaa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
  • Nikkeliemission vähentäminen apuaineilla nikkelielektrolyysissä 

   Jokela, Niko (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoituksena oli kokeilla uusia vaihtoehtoisia apuaineita Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n (NNH) elektrolyysiosastolla nikkeliemissioiden vähentämiseksi. NNH:n elektrolyysiosastolta pääsee liikaa nikkelipäästöjä ...
  • Okaran vaihtoehtoinen käyttö 

   Äikää, Aino (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tehtiin Kavli Oy:lle, jonka tehdas sijaitsee Turussa. Tehtaassa valmistetaan soijapavuista sekä kaurasta erilaisia kasviperäisiä juomia, gurtteja ja välipalajuomia. Valmistuksen aikana syntyy sivuvirtana okaraa. ...
  • Omavalvonnasta laatujärjestelmään : opas pienille elintarvikealan yrityksille 

   Tunnela, Marketta (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Laatujärjestelmän integroiminen osaksi elintarvikealan yrityksen jokapäiväisiä toimintoja, organisaation kaikilla tasoilla on vaativa, mutta palkitseva projekti. Jotta pieni yritys selviäisi projektista aiotun aikataulun ...
  • Pinnoitettujen kuoppalevyjen valmistuksessa käytettävän muoviletkumateriaalin testaus ja kvalifiointi 

   Virta, Sami (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tarkoituksena oli testata uutta annostelutapaa käyttäen uutta letkumateriaalia vasta-aineliuoksen annostelussa Wallac Oy:ssä. Työ tehtiin yrityksen levyvalmistusosastolle, jossa valmistetaan vasta-aineella pinnoitettuja ...