• 1970-luvun omakotitalon ulkoseinän saneeraus 

   Laine, Jukka-Pekka (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella 1970-luvulla rakennetun omakotitalon kosteusvaurioituneiden ulkoseinärakenteiden korjaus, määrittää korjauksen materiaali- ja työkustannukset sekä esitellä korjauksen eri ...
  • 60-luvun omakotitalon muutostyöt 

   Nurmi, Sami (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia vuonna 1962 rakennetun omakotitalon muutostöiden suunnitelmat. Työn lähtökohtana olivat vanhat lupapiirustukset ja paikanpäällä tehtävät mittaukset, joiden mukaan uudet suunnitelmat ...
  • Ahtaan työmaan logistiikka : Kultatalon peruskorjausurakassa 

   Peltoniemi, Jari (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   NCC Rakennus Oy on toteuttanut Turun ydinkeskustassa kolme suurta korjausrakentamiskohdetta. Opinnäyteyö keskittyi niistä yhteen, Hansa-korttelin Kultatalon saneeraustyömaahan ja sitä kautta keskustarakentamisen logistiikan ...
  • Aikatauluviiveen ehkäisy ja hallinta 

   Ylitalo, Lari (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata rakennustyömaan aikataulua viivästyttäviä tekijöitä ja toimenpiteitä, joilla viivästyksiä pystytään ehkäisemään ja hallinnoimaan. Raportti on kirjoitettu pääurakoitsijan näkökulmasta ...
  • Ainoakodin rakentamisohje Säävalmis Talopaketin ostajalle 

   Arvonen, Jori (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän työn tarkoitus on tehdä selkeä rakentamisohje asiakkaalle, joka ostaa Ainoakodin elementtivalmiina. Ohje on toteutettu yhteistyössä tilaajan, Pohjolan Design-Talo Oy:n kanssa, joka määrittää työn tarpeellisuuden, ...
  • Aliurakkaketjun hallinta ja kehittäminen työmaalla : Hartela Oy 

   Lehtonen, Fredrik (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Aliurakoinnin osuus rakentamisessa on kasvanut jatkuvasti viime vuosina. Aliurakkaketjun onnistumisella tai vastaavasti epäonnistumisella on hyvin suuri merkitys työmaan kokonaiskustannuksien syntyyn sekä hallintaan ja ...
  • Aliurakoiden hallinta As.Oy Kaarinan Rantaniityn työmaalla 

   Leino, Harri (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli SRV-asunnot Oy:n As.Oy Kaarinan Rantaniitty. Kyseessä oli kolmen rivitalon työmaa ja tehtävänä oli toimia viiden kuukauden harjoittelun ajan työnjohtotehtävissä. Vastuualueina olivat kylpyhuoneiden ...
  • Ammattioppilaitos rakentaa : selvitys ammattioppilaitosten opetusrakentamisen järjestämisestä 

   Mettälä, Seppo (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyönä tehdyssä selvitystyössä käsitellään toisen asteen ammatillisen opetuksen opetusrakentamistoimintaa. Asiaa kartoitettiin kuuden oppilaitoksen rakennusosaston koulutuspäällikölle tehdyillä haastattelulla. ...
  • As Oy Raskintornit : julkisivusaneeraus 

   Mellin, Sari (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee As Oy Raskintornien julkisivusaneerausta. Tavoitteena oli tuottaa Runosmäen Lämpö Oy:lle kirjallinen analyysi heidän isännöimiensä talojen julkisivukorjauksesta. Työssä käsitellään yleisesti ...
  • As. Huovinmänty Oy:n hissityö 

   Tuominen, Pasi (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö selvittää hissin rakentamista vanhaan asuinkerrostaloon sekä sen eri rakennustyövaiheita. Työssä käsitellään ensin teoriaosa kuudesta työhön liittyvästä osiosta ja sen jälkeen teorian soveltamista työmaan ...
  • As. Oy Rajakatu 8:n kuntoarvio ja korjaussuunnitelma 

   Koivisto, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työn lähtökohtana oli vanhan hirsitalokiinteistön nykykunnon selvitys, sekä kuntoarvion tulosten pohjalta mahdollisten korjaustarpeiden arvioiminen. Kohde koostuu neljästä vuonna 1912 rakennetusta lautaverhoillusta ...
  • As.Oy Kivilinnankatu 8:n kuntoarvio ja korjaussuunnitelma 

   Valonen, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on antaa asunto-osakeyhtiö Kivilinnankatu 8:n nykykunnosta kattava kuntoarvio ja laatia sen pohjalta tuleville vuosille korjaus- ja kunnostussuunnitelma, jolla rakennusten käyttöikää pidennetään ...
  • Asbestilainsäädäntö : uuden lain ja määräyksen aiheuttamat toimenpiteet 

   Luukkonen, Elina (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä vuoden 2016 alussa voimaan astuneeseen uuteen asbestilainsäädäntöön ja sen aiheuttamiin vaikutuksiin korjaus- ja purkutöissä. Samalla tehtiin haitta-ainekartoituksiin erikoistuneelle ...
  • Asiakaslähtöisen asukasmuutostyöprosessin kehittäminen omaperusteisesa asuntotuotannossa 

   Laihonen, Heidi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Asunnon ostajat hakevat tuleviin koteihinsa persoonallisia sisustusratkaisuja asukasmuutostöiden avulla. Asiakkaat ovat tänä päivänä laatutietoisia ja osaavat vaatia lopputuotteelta laadukasta ja toiminnallista kokonaisratkaisua. ...
  • Asiakastyytyväisyys linjasaneerauskohteissa 

   Koivula, Jarno (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää asiakastyytyväisyyden taso Turun Rakennustiimi Oy:n kahdessa linjasaneerauskohteessa, kartoittaa syitä tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden taustalla, sekä etsiä mahdollisia ...
  • Asuinalueen kevyen liikenteen verkot, Lieto 

   Kaskinen, Aatto (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Liedon Nuolemon alueen kevyen liikenteen verkon kattavuus ja turvallisuus. Liikenneverkon puutekohdille laaditaan tarvittavat toimenpiteet ja kustannusarviot alueen kevyen liikenteen ...
  • Asuinkerrostalojen rungon kustannusvertailu 

   Kaijanen, Toni (2019)
   Opinnäytetyössä selvitettiin asuinkerrostaloissa yleisesti käytetyn kantavat seinät runkojärjestelmän eri toteutustapojen kustannusten eroja. Tarkasteltavia toteutustapoja oli neljä: paikallavalu-, elementti-, paikallavaluseinät ...
  • Asuinkerrostalon linjasaneerauksen toteutus : nousulinjojen reititys 

   Henttinen, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tuotannon näkökulmasta asuinkerrostalon perinteisen linjasaneerauksen nousulinjojen teknisesti toimivin, aikataulullisesti nopein sekä kokonaistaloudellisesti paras reititysvaihtoehto. ...
  • Asuinkerrostalon linjasaneeraus : As. Oy Saton Kahdeksikko 

   Günther, Danny (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoitus on kuvailla ja analysoida työnjohtajan työskentelyä linjasaneeraus työmaalla As.Oy Saton Kahdeksikossa. Työssä tarkastellaan työnjohdollisen työskentelyn laajuutta, monimuotoisuutta, haasteellisuutta ...
  • Asuinkerrostalon rungon toteuttaminen työurakkana : hinnoittelu työehtosopimuksen mukaan 

   Mäkilä, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli läpikäydä kerrostalon rungon työvaiheet, kun toteuttamismallina toimii työurakka. Lisäksi tarkoituksena oli laskea työurakan kokonaishinta käyttäen menekkeinä ja hintoina työehtosopimuksen ...