• 1800-luvun kartanon kosteusvaurio : ryömintätilan ja alapohjan saneeraus 

   Pöyhönen, Tero (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata 1800-luvulla rakennetun hirsirakenteisen kartanon vesivahingosta aiheutuneita kosteus-ja homevaurioita, mikrobien aiheuttamia terveyshaittoja, ryömintätilan ja alapohjan kosteusvaurion ...
  • 1957 rakennetun kerrostalon korjaushistoria ja tulevaisuuden näkymiä 

   Tulomäki, Juho (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa taloyhtiön korjaushistoria. Lisäksi työssä esitellään mahdollisia toimenpiteitä, joilla kiinteistön arvoa ja toiminnallisuutta voidaan ylläpitää ja parantaa. Työn toimeksiantaja on ...
  • Aikataulujen laadinta Rakennustoimisto Laamo Oy:n työmailla 

   Leinonen, Sakari (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työn tavoitteena on tutkia aikataulun laadintaa Rakennustoimisto Laamo Oy:lle rakennustyömaille ja laatia tietopaketti aikatauluista Laamolle. Tutkittavana aiheena ovat Laamolle tehtyjen kohteiden aikataulut ja eri osapuolten ...
  • Aliurakan ohjaus ja johtaminen vedeneristys- ja laatoitustöissä 

   Kauko, Oskari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata laatoitus- ja vedeneristystyön aliurakan johtamista työnjohtajan näkökulmasta. Opinnäytetyö käsittelee työnjohtajan tärkeimpiä tehtäviä aliurakan johtamisessa. Opinnäytetyön ...
  • Aliurakan tuotannon suunnittelu, - ohjaus ja - valvonta kiiltohiotuissa betonilattioissa : Bermanto PRO -lattiat 

   Saariketo, Jesse (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä käsitellään Turun kaupungin Syvälahden monitoimitalon allianssihankkeen yhtä työvaihetta, joka toteutettiin aliurakoitsijalla. Työvaiheessa hiottiin ja pinnoitettiin betonilattioita. Pinnoitus tehtiin ...
  • As Oy Mikonkodon linjasaneeraus 2017–2018 

   Pyörre, Lauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työ tehtiin linjasaneerauskohteen työvaiheiden ja menetelmien tarkastelua varten. Työhön valittiin käsiteltäväksi aiheita, jotka on todettu haasteellisiksi tai jotka ovat muuten keskeisiä linjasaneeraustyömaalla. Tarkoituksena ...
  • AsBestMen Oy:n turvallisuusohje 

   Laaksonen, Petteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli laatia dokumentti, johon koottaisiin kokonaisvaltaisesti AsBestMen Oy:n työturvallisuuteen vaikuttavat lainsäädännöt, työtavat ja yrityksen omat toimintaohjeet työturvallisuuden edistämiseksi. ...
  • Asuinhuoneistojen itselleluovutus linjasaneerauksessa 

   Isotupa, Emma (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja helpottaa itselleluovutusta linjasaneerauksen loppuvaiheessa. Työ on tehty Rakennuspalvelu J. Martti & Co. Oy:lle. Tällä hetkellä yrityksessä itselleluovutus koetaan vaikeana ...
  • Asuinkerrostalon alapohjatöiden tuotannonsuunnittelu, -ohjaus ja -valvonta 

   Kurppa, Miikka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä perehdytään uudisrakenteisen asuinkerrostalon alapohjatöihin työnjohtajan näkökulmasta. Opinnäytetyön aihepiirejä käsitellään teoriaosuudessa rakennusalan ammattikirjallisuutta apuna käyttäen, minkä jälkeen ...
  • Asuinkerrostalon linjasaneeraus : As.Oy Katavkari 

   Pajuharju, Petro (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan linjasaneerauksen tapahtumia aina vanhan putkiston oireilusta kylpyhuoneiden asbestipurkuun. Pääpaino työssä sijoittuu ajalliseen suunnitteluun, valvontaan, työ- ja ympäristöturvallisuuteen ...
  • Asuinkerrostalon tuotannonsuunnittelu ja -valvonta : runkovaiheen suunnitelmat ja työnjohtaminen 

   Rasimus, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoitus on kuvata betonirunkoisen kerrostalon runkovaiheen työnjohtamista sekä rakennusmestarin tehtäviä työmaalla. Kirjoittaja toimi työnjohtajana Ojarannan Rakennus Oy:n kerrostalotyömaalla. Opinnäytetyö ...
  • Auran yhtenäiskoulun kirjastosiiven lattian korjaus 

   Salminen, Valtteri (2019)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee vaurioituneen lattian saneerausta tilaajan ja valvojan näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä tilaajan ja valvojan rooliin sekä tutkia sisäilmaongelmia ja menetelmiä niiden ...
  • Autosuojien tuotannonsuunnittelu, -ohjaus ja -valvonta 

   Kulmala, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä uudisrakennustyömaan autosuojiin ja työnjohtajan tehtäviin. Tarkoituksena on, että tätä opinnäytetyötä voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa työmailla ja koulutustilanteessa ...
  • Betonirunkotyön tuotantosuunnitelma 

   Suonperä, Miro (2019)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli laatia kattava betonirungon tuotantosuunnitelma runkotyötä varten. Tavoitteena oli laatia selkeä suunnitelma As Oy Turun Eaglen runkovaiheeseen, josta rakennusalan henkilöt voivat oppia. Työn ...
  • Betonirunkotöiden tuotannonsuunnittelu, -ohjaus ja -valvonta 

   Jutila, Joni-Petteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä uudisrakennustyömaan betonirunkotöiden työnjohtajan tehtäviin ja tuottaa portfoliotyyppinen kirjallinen opinnäytetyö. Tarkoituksena on, että opinnäytetyötä pystyttäisiin jatkossa ...
  • Julkisivumuurauksen ja ohutrappauksen tuotannonsuunnittelu ja toteutus 

   Mäkeläinen, Niko (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata Turun Koivulaan rakennetun palvelutalo K Oy Vuokkokodin julkisivumuurauksen ja ohutrappauksen tuotannonsuunnittelua ja toteutusta pääurakoitsijan työnjohtajan perspektiivistä. NCC Suomi ...
  • Julkisivumuuraustöiden tuotannonsuunnittelu, -ohjaus ja -valvonta 

   Jalava, Jukka (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena on soveltaa rakennusalan kirjallisuuden teoriaa uudisrakennettavan julkisivumuurauksen työjohdon tehtäviin käytännössä. Opinnäytetyössä perehdytään uudisrakennettavan kohteen julkisivumuuraukseen, ...
  • Julkisivun ja parveketaustaseinien eristerappaus kohteessa As.Oy Turun Unioninkatu 4 

   Voutilainen, Juho (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee julkisivun ja parveketaustaseinien eristerappausta Peab Oy:n työmaalla osoitteessa Unioninkatu 4. Opinnäytetyö on kirjoitettu työnjohtajan näkökulmasta. Kirjoittaja on toiminut kohteessa ...
  • Jätehuolto uudisrakentamisessa 

   Kaamanen, Aleksi (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää rakennustyömaiden jätehuollon toimivuutta ja etsiä siihen mahdollisia tehostuskeinoja. Rakentamisesta syntyy paljon jätettä ja se kuluttaa paljon luonnonvaroja. On tärkeää, että ...
  • Kerrostalokohteen julkisivusaneerauksen suunnittelu ja ohjaus 

   Forsblom, Calle (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön keskeisimpänä tavoitteena oli kuvailla työnjohdon tehtäviä suunnittelu- ja toteutusvaiheessa korjausrakentamiskohteessa. Työssä käytetään esimerkkikohteena Jatke Länsi-Suomi Oy:n urakoimaa kahdeksankerroksista ...