• Kalsiumkarbonaattituotteen valmistusprosessin kehittäminen 

   Lindstedt, Ossi (2019)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan Nordkalkin kalkkituotteen valmistusprosessin kehittämistä. Valmistuslinjalla on ongelmia, jotka hidastavat tuotantoa ja rajoittavat tuotannon kapasiteettia. Työssä hyödynnettiin Demingin ...
  • Osaamisen johtaminen koulutuskorjaamossa 

   Aaltonen, Juha (2019)
   Tutkimuksen kohteena olivat autoalan koulutuskorjaamon osaamisen johtamisen työkalut. Tutkimuksen tavoitteena on perustella osaamisen johtamisen mallia, joka toimii sekä henkilökunnan kesken että nuorten kanssa. Erityistä ...
  • Tietoturvallisuuden kehittäminen ISO/IEC 27001 -standardin vaatimusten mukaisesti 

   Lindroos, Mika (2019)
   Tässä opinnäytetyössä kuvataan ISO/IEC 27001 -standardin mukaisen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän vaatimukset Erillisverkot Oy:n tytäryhtiölle sekä selvitetään miten nämä vaatimukset pystytään täyttämään. Opinnäytetyön ...