• 2D-animaatiotekniikka peleissä 

   Norrgran, Markus (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön projektiosuus pohjautuu kahteen projektiin:Turku Game Labin Sanalankaan ja Ikoniac Oy:n Galactic Echoes -pelin introanimaatioon. Sanalanka on osa Tekesin rahoittamaa Fast WOW -projektia, jonka lopputuloksena ...
  • 2D-animaatiotyökalut : kartoitus ja alustava suunnittelu HactEnginelle 

   Eklund, Sami (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin Indium Games -nimiselle, pelialalla toimivalle startup-yritykselle. Indium Games on kehittänyt omaa pelimoottoriaan jo jonkin aikaa ja pelimoottori on nimetty HactEngineksi. Opinnäytetyön ...
  • 2D-grafiikan luonti Cave-polvenkuntoutuspeliin 

   Nordman, Janina (2019)
   Cave on Turun ammattikorkeakoulun pelilaboratorion Turku Game Labin kehittämä polvenkuntoutuspeli, jossa pelaaja harjoittaa polveansa nostamalla jalkaansa ylös ja alas. Liikuttaessaan jalkaansa Kinect-kameran edessä pelaaja ...
  • 3D level design using Unreal Development Kit (UDK) : the Mudskipper Family as case study 

   Arilesere, Sharaphadeen Olakunle (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   The gaming industry has over the years enjoyed a rapid growth cutting across various demography. This growth has brought about the need for easy creation of games, the result, game engines with predefined assets and features ...
  • 3D-hahmojen mallintaminen mobiilipeliin : case Northbound 

   Jauhiainen, Aku (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän työn tavoitteena oli 3D-mallintaa Northbound-seikkailuroolipelin ensimmäiseen osaan 3D-hahmomallit. Työssä käsiteltiin 3D-hahmomallinuksen perusteita hahmon suunnittelusta mallinnusvaiheeseen ja hahmon pinnan ...
  • 3D-hahmon valmistaminen pelimoottoria varten 

   Savander, Susanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa 3D-hahmo pelimoottoria varten käyttäen Blenderiä. Työn alussa tutustuttiin 3D-mallinnuksen eri osa-alueiden teoriaan sekä hyvään työtapaan luoda peliin sopiva hahmo. Tämän ...
  • 3D-mallien suunnittelu ja toteutus peliympäristöön 

   Mattila, Nina (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia peliympäristön suunnittelua ja toteutusta 3D-mallintajan näkökulmasta. Työssä keskityttiin tutkimaan mallintamiseen liittyviä teknisiä rajoitteita ja pelimalleihin soveltuvia ...
  • 3D-mallinnusprosessi pelikäyttöön 

   Nieminen, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia 3D-mallinnusprosessin työvaiheita aina suunnittelusta pelimoottoriin viemiseen asti. Prosessin kulusta oli tarkoitus koostaa asiakkaalle optimaalinen, tuotantotehokas ja helposti ...
  • 3D-sisällön tuottaminen laiturin suunnittelusovellukseen 

   Wendelin, Heikki (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tavoitteena oli suunnitella käyttöliittymä myyntikonfiguraattorina toimivalle verkkosovellukselle, ja tuottaa sovellukseen vaadittava 3D-sisältö. Sovelluksen tuli toimia alustana, jolla potentiaaliset asiakkaat ...
  • 3D-skannauksen hyödyntäminen pelinkehityksessä : mallin luonti pelimoottoriin fotogrammetriaa käyttäen 

   Viljanen, Jaani (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin, miten 3D-skannausta voidaan hyödyntää pelien kehityksessä. Skannaustekniikka jota työssä käytettiin on nimeltään fotogrammetria. Fotogrammetrian avulla voidaan luoda kolmiulotteisia malleja ...
  • A localization system for Guider Game : localization’s role in game development 

   Kaunela, Jarkko (2019)
   This thesis goes through the process of finding and applying a localization method to a Finnish mobile serious game, called Guider Game ? aimed for immigrants, and created with Unity. The game was required to support ...
  • AI for warplanes in a 2D side-scroller 

   Rantanen, Sallamari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   The subject of the thesis was to develop an AI for warplanes. The main aim of the thesis was to find the most suitable algorithms for achieving the different reactions that the game’s non-player character warplanes need ...
  • Ajanvarausjärjestelmän ja asiakasrekisterin suunnittelu ja toteutus XAMPP-ympäristössä 

   Holmberg, Henry (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin XAMP-ympäristössä toimiva ajanvarausjärjestelmä sekä tietojen selaamiseen tarkoitettu asiakasrekisteri. Tarkoituksena oli toteuttaa helppokäyttöinen ja selkeä tietokannan ...
  • Ajanvarauspalvelun automaatiotestaus : suunnittelu ja toteutus 

   Lehtonen, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Automaatiotestaus tarkoittaa sitä, että käsin tehtävät testit ohjelmoidaan suorettavan automaattisesti. Tämän seurauksena testit voidaan suorittaa nopeammin ja kustannustehokkaammin. Opinnäytetyön tavoite oli luoda ...
  • Aktiivisen Check Point -palomuuriklusterin yliheitto ja konesalin vaihto 

   Hovi, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli dokumentoida projekti, jossa asiakasyrityksen vanha Check Point 4200 -palomuuriklusteri oli tarkoitus korvata uudemmilla Check Point 5100 palomuureilla. Uudet palomuurit oli myös määrä ...
  • An alternative scalable storage system 

   Liu, Chunhui (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   With the development of computer processor, the Input/Output (I/O) gap between the Central Processing Unit (CPU) and the storage system widens. The storage system becomes the I/O bottleneck of the whole system. Solving ...
  • Ampumahiihtopelin toimintojen toteuttaminen mobiililaitteille 

   Makkonen, Juho (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa ampumahiihtokilpailun ampumaosuutta kuvaavan pelin toiminnot C#-kielellä. Teoriaosassa tutkitaan sijaintiin pohjautuvan sääominaisuuden toteutustapoja ja haasteita. Lopuksi ...
  • An optimum test management system 

   Baidhya, Elmita (2019)
   Testing is the process of finding out how well the product works and test management system refers to a system that manages the entire testing life cycle of a product. This thesis aimed to improve the testing system of the ...
  • An analysis and comparison of current mat service 

   Liang, Zishuang (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   With the development of Internet, E-mail is widely used in our daily life and significantly reshapes the way people communicate with each other, especially in business contexts. Therefore, the security of E-mail systems ...
  • Analysis and evaluation of the security concerns of VoIP services on smart phones : a case study of the Android-based phones. 

   Akinbami, Gboyega James (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   One of the major developments in the consumer technology market in recent years has been the explosion in the use of smartphones. The versatile devices have become very popular, with a whole host of functions being conducted ...