• 2D-vektoripohjainen tasosuunnittelu Unity 3D:llä 

   Birkström, Patrik (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tasosuunnittelu on hyvin tärkeä osa lähes jokaista peliprojektia. Hyvä tasosuunnittelu voi pelastaa muuten huonosti suunnitellun pelin ja huono tasosuunnittelu voi taas pilata muuten hyvän pelinautinnon. Tämä opinnäytetyö ...
  • ABC-analyysi ja sen käyttöönotto 

   Suojanen, Katja (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa ABC-analyysin perusteista ja siitä, miten se voidaan toteuttaa SAP R/3 -tuotannonohjausjärjestelmässä. Kohdeyritys lähti selvittämään asiaa saatuaan ohjeistuksen konsernin ...
  • Ajanvarausjärjestelmän suunnittelu ja toteutus oppilaitoskäyttöön 

   Hakala, Jarkko (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on Internetissä toimivan ajanvarausjärjestelmän suunnittelu ja toteutus oppilaitoskäyttöön. Projekti aloitettiin haastattelemalla ohjelman tilaajaa Turun ammattikorkeakoulun Lemminkäisenkadun ...
  • Alustariippumattoman sovelluksen kehittäminen kuntoutumisen työkaluksi 

   Kivikoski, Alex (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää HealthFOX-palvelua varten mobiilisovellus iOS-, Android- ja Windows Phone-käyttöjärjestelmille. Sovelluksen arkkitehtuuri suunniteltiin sellaiseksi, että se tukee sovelluksen ...
  • Android-mobiilipelin toteutus GameMaker-pelimoottorilla 

   Lehto, Petrus (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä vaaditaan toimivan Android-mobiilipelin toteuttamiseen pelimoottoria apuna käyttäen. Ohjelmoitu peli perustuu teoriaosuudessa esitettyihin huomioihin hyvistä mobiilipeleistä. ...
  • Android-sovelluksen kehitys tupakka-automaatin ohjausjärjestelmään 

   Raikko, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa Android-sovellus, joka toimii osana Qem Software Oy:n kehittämää tupakka-automaattien ohjausjärjestelmää. Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona kyseiselle yritykselle. Toteutettavan ...
  • Android-tabletin käyttöliittymä vanhuksille 

   Heiskanen, Juho (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työn tavoitteena on Android-käyttöjärjestelmän ehdoilla kehitetty sovellus, joka on ainoa käyttäjälle näkyvä käyttöliittymä, ja näin ollen määrää käytettävissä olevat toiminnot. Koska laitteet tulevat käyttöön kotihoidossa ...
  • Applying Computer Vision to Tailgating Detection : Case: Kupittaa Sports Hall 

   Tuomola, Tommi (2019)
   Opinnäytetyö liittyy Turun ammattikorkeakoulun, Turun kaupungin ja Fidera Oy:n yhteistyöhankkeessa toteutettavaan tietojärjestelmään, jonka päätavoitteena on kerätä tietoa Kupittaan urheiluhallin eri suorituspaikkojen ja ...
  • Arviointiohjelman toteutus : Case Laitilan Nuorisoverstas ry 

   Heinonen, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Laitilan Nuorisoverstas ry:llä oli suunnitelmana uudistaa ja laajentaa web-palvelimella sijaitsevaa arviointiohjelmistoa. Uusi arviointiohjelmisto oli tarkoitus tehdä käyttämällä Wampserver-palvelinohjelmistopakettia. ...
  • Asiakaslaitepaikkadokumentointiprosessin kuvaus ja kehitys 

   Korvola, Juuso (2019)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Yritys Oy, jonka asiakaslaitepaikkadokumentointiprosessia haluttiin lähteä kehittämään dokumentoimattomien asiakaslaitepaikkojen ja suureksi kasvaneen työjonon johdosta. Opinnäytetyössä ...
  • Asiakaspalvelu sosiaalisessa mediassa 

   Tikkinen, Tomi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia, mitä sosiaalisen median asiakaspalvelulta odotetaan verkossa ja miten sitä käytetään nyt erilaisissa sosiaalisen median kanavissa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten eri ...
  • Asiakaspalvelukeskuksen tiketöintijärjestelmä : case ISS palvelut 

   Sulkko, Samuli (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä kehitetään ITIL-pohjainen avoimen lähdekoodin tiketöintijärjestelmä ISS Palveluiden asiakaspalvelukeskukselle. Opinnäytetyö jakautuu sekä teoriaosuuteen sekä käytännön osuuteen. Teoriaosuudessa ...
  • Asiakastietojärjestelmä Pyhtään kuntokeskukselle 

   Fagerström, Petteri; Laakso, Tommi (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa asiakastietojärjestelmä Pyhtään Kuntokeskukselle. Pyhtään kuntokeskus on pieni fysioterapiayritys, jolla ei ole ollut aikaisemmin käytössään minkäänlaista sähköistä tietojärjestelmää ...
  • Asiakastyytyväisyys Arvin Grillissä 

   Huomo, Petri (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Asiakastyytyväisyys on tärkeää nykyiselle palvelualan yritykselle. Yrityksen täytyy osata tarjota omille asiakkaalleen juuri oikeanlaista palvelua, että he pysyisivät tyytyväisinä. Jos asiakkaat ovat tyytyväisiä, he ostavat ...
  • Asiakastyytyväisyys-tutkimus tietohallinnon palveluista 

   Kovanen, Satu (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kartoittaa Salon kaupungin tietohallinnon IT-palveluja, tutkia palvelujen laatua sekä käyttäjien tyytyväisyyttä palveluihin. Käyttäjäympäristöinä tässä tutkimuksessa ovat kirjastot, peruskoulut ...
  • ASP.NET yhteensopivien hash-algoritmien vertailu ja implementaatio : case Visma Tampuuri Oy 

   Pakkanen, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Mitä enemmän yhteiskunta riippuu tietotekniikasta, sitä tärkeämpää on tietojärjestelmien tietoturva. Käytetyin autentikaation muoto on tunnus ja salasana, jonka järjestelmän kehittäjä on salannut käyttäjän tietojen ...
  • Atlassian tuotteiden lokitapahtumien saaminen SIEM-järjestelmään 

   Niiranen, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Uudistuneen tietosuoja-asetuksen myötä yritykset ovat ottaneet käyttöönsä Security Information and Event Management (SIEM)-järjestelmiä lokienhallintaan. SIEM-järjestelmien avulla saadaan organisaatioiden käyttämien ...
  • The benefits of using UML-modeling tools in evaluation and testing of eTM software 

   Hurme, Jarkko (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   This thesis deals with UML - diagrams as part of a database-based software evaluation and testing. Guidelines for this study are based on Electronic Town Hall Meeting –software (eTM) which is part of the EU level PARTERRE: ...
  • Bitcoin ja sen tulevaisuus kehitysmaissa : kryptovaluutta bitcoin vaihtoehtoisena valuuttana kehitysmaissa 

   Setälä, Pekka (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään kryptovaluutta bitcoinia kehitysmaiden näkökulmasta. Teoriaosuudessa selitetään mikä on bitcoinin historia ja minkälaiseen teknologiaan se perustuu. Opinnäytteessä käytetään nopeasti ...
  • Blu-Ray-formaatin tuoma lisäarvo dokumenttielokuvan esittämsielle : Pitkä tie, lyhyitä elokuvia -dokumenttielokuva 

   Sahla, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä Blu-ray - formaatin tuoma lisäarvo dokumenttielokuvan esittämiselle tutkitaan niitä mahdollisuuksia, joita Blu-ray:n interaktiivisuus ja edeltäviä levyformaatteja suurempi tallennuskapasiteetti antaa ...