"Aalto, Niina" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

    • Potilasopas munuaisensiirron saaneelle ja hänen läheisilleen 

      Virmanen, Janne; Aalto, Niina; Aho, Riitta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
      Opinnäytetyön aiheena oli potilasohjaus munuaisensiirron saaneelle ja hänen läheisilleen. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena kehittämistyönä toimeksiantajan tarpeesta. Kehittämistyön tarkoituksena oli tuottaa ...