"Auvinen, Tiina" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Röntgenosaston laitehankintaprosessi : Käsikirja 

      Miettinen, Heikki; Auvinen, Tiina; Korhonen, Petri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
      Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain yhteensä 20 – 25 miljardin euron arvosta, joka vastaa noin 15 % bruttokansantuo ...