"Berg, Raimo" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Työturvallisuuskansio omaan yritykseen 

      Berg, Raimo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä työturvallisuuskansio omaan yritykseen, joka suuntautuu erityisesti korjausra-kentamiseen. Yrityksen toiminta alkoi keväällä 2014, ja kohteet ovat olleet enimmäkseen korjaurakennustyömaita. ...