"Eirola, Ella" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Tunnistanko painehaavan? : itsearviointilomake hoitajille 

      Roivas, Emmi; Eirola, Ella; Kettunen, Rosita (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
      Opinnäytetyömme tarkoituksena oli laatia itsearviointilomake ” Tunnistanko painehaavan?” painehaavojen tunnis-tamisesta ja ennaltaehkäisystä hoitajien itsearvioinnin työvälineeksi yksityiseen palvelukotiin Kuopioon. ...