"Iivanainen, Anniina" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Opetus-DVD mikrobiologisten näytteiden otosta 

      Iivanainen, Anniina; Rautiainen, Kirsi; Tamio, Kirsi; Valta, Ira (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opetus-DVD mikrobiologisten näytteiden otosta bioanalyytikko- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden käyttöön Savonia-ammattikorkeakoululle. Opinnäytetyön aihe on saatu alun perin ...