"Iivanainen, Juha" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Uuden asiakkaan haltuunotto tilitoimistossa 

      Iivanainen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksen on selvittää, mitä kaikkea toimenpiteitä täytyy tehdä, kun uusi asiakas saapuu tilitoimistoon. Työ on tehty Pretax Kuopio Oy:lle, sen toimintojen perusteella. Tämä opinnäytetyö on tehty ...