"Iivanainen, Satu" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Yrityksen perustaminen : Case lemmikkihoitola 

      Iivanainen, Satu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
      Yritystä perustettaessa tulee ottaa huomioon monia erilaisia seikkoja ja tässä opinnäytetyössä on tarkoitus käsitellä sellaisia yrityksen perustamista koskevia aiheita, jotka ovat hyödyllisiä toimeksiantajalle. Tämä ...