"Jaatinen, Joel" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • KNX Oppimisympäristössä 

      Jaatinen, Joel (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
      Keväällä 2016 Savonia-ammattikorkeakoulun sähkötekniikan koulutusohjelmassa järjestettiin ensimmäistä kertaa KNX-laboratoriokurssi. Tällöin kurssilla käytettiin ABB:ltä lainattuja KNX–keskuksia. Tämän opinnäytetyön tarkoitus ...