"Jaatinen, Salla" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • POGOSTICK failure : Brändin vahvistaminen www-sivujen uudistamisella 

      Jaatinen, Salla (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
      Opinnäytetyön aiheena oli uudistaa asiakkaan www-sivut. Uudistuksen taustalla oli asiakkaan tarve, ja työn tarkoituksena yrityksen brändin vahvista-minen. Työskentelyn metodina oli toimintatutkimus, jossa työn tekijä ensin ...