"Jaatinen, Sanna" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Matkailukohteen verkkosivustot tiedonhankinnan välineenä 

      Jaatinen, Sanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
      Internetistä on tullut merkittävä markkinointikanava matkailukohteille ja sen rooli kilpailukyvyn kehittämisessä on kasvanut. Internet on muovannut matkailualaa, kuluttajakäyttäytymistä, tiedonhankintaa ja ostopäätösprosessia ...