"Jalkala, Tarja" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Puunkorjuun laatukäsikirja 

      Jalkala, Tarja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
      Opinnäytetyöprojektin tavoitteena oli laatia ja päivittää laatukäsikirja Savon ammatti- ja ai-kuisopistolle. Laatukäsikirjan pohjana on käytetty Pekka Dahqvistin vuonna 2006 tekemää laa-tukäsikirjaa puunkorjuuseen. ...