"Saadetdin, Suna" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Perheystävällisyys työpaikalla 

      Saadetdin, Suna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
      Tässä opinnäytetyössä tutkin perheystävällisyyden tilaa suomalaisilla työpaikoilla. Työssä selvitän millä mallilla perheystävällisyys on nyky-Suomessa sekä millä eri tavoin yhteiskunta ja työnantajat tukevat työntekijöitä ...