"Saarela, Mauri" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Mittalaitteiden toiminnallisuuden ja korvattavuuden tarkastelu 

      Saarela, Mauri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Siilinjärven Yara Suomi Oy:n kiilletehtaan mittalaitteiden toiminnallisuutta sekä niiden korvattavuutta. Työ rajattiin kiilletehtaan kiilleprosessiin. Työssä tutustuttiin Yaran ...