"Saarelainen, Henna" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Röntgenhoitajan työmotivaatio natiiviröntgentutkimuksissa 

      Saarelainen, Henna; Taura, Sini (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää röntgenhoitajien sisäistä ja ulkoista työmotivaatiota työskenneltäessä natiiviröntgentutkimuksissa Savon alueen erikoissairaanhoidon radiologian osastoilla. Opinnäytetyö tehtiin ...