"Tahvanainen, Kosti" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Hitsaushallin ilmanvaihto-, kohdepoisto- ja lämmöntalteenottoratkaisut 

      Tahvanainen, Kosti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
      Nykyisin Javasko Oy:n teollisuushallin ilmastoinnissa menee energiaa hukkaan kohdepoistopuhal-timien kautta, koska ne puhaltavat kaiken lämpimän ilman hallista ulkoilmaan.Ennen kaikkea tal-vella energiahäviöt ovat suuria, ...