"Taipale, Essi" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Hevoskasvatustoiminnan menestystekijät 

      Taipale, Essi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli selventää hevoskasvatustoiminnan nykytilaa Suomessa. Päämääränä oli selvittää hevoskasvattajien subjektiivista mielipidettä tekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet positiivisesti heidän ...