"Taipale, Hanna-Kaisa" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Selvitys Tahkon talvimatkailijoista ja heidän rahankäytöstään 

      Taipale, Hanna-Kaisa; Pitkänen, Riikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
      Tässä opinnäytetyössä tutkitaan Tahkon alueen talvimatkailijoiden asiakasprofiilia, talvimatkailijoiden rahankäyttöä sekä Tahkoa koskevia kehittämisehdotuksia. Tämä opinnäytetyö on osana koko Pohjois-Savoa koskevaa ...