"Taipale, Minna" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

  • Kouluruokailun parhaat käytänteet Suomessa 

   Taipale, Minna; Eskelinen, Hanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena oli antaa Kuopion kaupungille sekä sen ruokapalvelutuottaja Servicalle kei-noja edistää kouluruokailua eri tavoin. Opinnäytetyöprosessin aluksi kartoitettiin Suomessa kouluruokailun ...
  • Matkalla : Asiakkaalle suunniteltu ja huovuttamalla toteutettu taidetekstiili 

   Taipale, Minna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa taidetekstiili asiakastyönä yksityiselle henkilölle. Suunnittelun lähtökohtana olivat asiakkaan esittämät toiveet ja tilan asettamat vaatimukset. Taidetekstiili toteutettiin ...