"äidinkieli" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • "Biitoy, Biito" : Somalialaisten lasten oman äidinkielen ja kulttuurin tukeminen toiminnallisin menetelmin 

   Mohamed, Amina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tukea somalialaisten lasten omaa äidinkieltä ja kulttuuria toiminnallisin menetelmin. Samanaikaisesti opinnäytetyön tavoitteena oli vahvistaa toimintaan osallistuvien ...
  • "Mihin parturi muka äikkää tarvii?" 

   Tevalin-Kylä-Utsuri, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän työn tavoitteena oli perehtyä kirjallisuuden pohjalta oppiaineintegroinnin pääpiirteisiin ja löytää ideoita äidinkieltä ja ammatillisia opintoja integroivaan opetukseen toisen asteen koulutuksessa. Työn lähtökohtana ...
  • Oppimisen tukeminen esiopetuksessa toiminnallisen oppimisvälineen avulla 

   Masalin, Raija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea ja edistää lasten esikouluoppimista sekä tukea heidän erilaisia oppimistapojaan toiminnallisen oppimisvälineen avulla. Toiminnallisena oppi-misvälineenä toimi Pussiarvoitus-väline, ...