"2D-koodit" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Matriisikoodit ja niiden käyttö opiskelijaruokalassa 

      Tukiainen, Jari; Tiilimäki, Tuukka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
      Matriisikoodit eli kaksiulotteiset viivakoodit ovat laajennettuja viivakoodeja. Ne pystyvät sisältämään huomattavasti enemmän tietoa kuin tavalliset yksiulotteiset viivakoodit. Tämän ansiosta niillä on enemmän käyttötarkoituksia ...