"B-2-B-myynti" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Yritys X:n myyntihenkilöstön toiminnan kehittäminen myyntipalvelussa 

      Forsblom, Sonja; Hollstein, Ville (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää yritys X:n myyntihenkilöstön toimintaa tuottamassaan myyntipalvelussa. Tarkoituksena oli yhtenäistää ja selkeyttää myyntihenkilöstön toimintaa. Tuotoksena kehittämisprosessista ...