"Käyttöomaisuusosake" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaa luovutus 

      Lepola, Satu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tämä opinnäytetyö on selonteko yhteisöjen käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verovapaudesta elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6b §:n näkökulmasta. Aiheen kokonaisvaltaisen tutkimisen tavoitteena on oman ammatillisen ...