"Käyttöpääoma" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Käyttöpääoman hallinnan parantaminen : case: Yritys Oy 

      Laukka, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda suunnitelma yrityksen käyttöpääoman hallinnan parantamiselle. Työ tehtiin suomalaiselle pk-yritykselle, joka toimii jalkineiden vähittäiskaupan alalla. Työn tavoitteena oli ...