"Y-sukupolven johtaminen ja motivointi" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Y-sukupolven johtaminen ja motivointi työelämässä – Case: Yritys X 

      Kujanpää, Ida (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Yritys X:n esimiehet johtavat ja motivoivat Y-sukupolven edustajia työssään. Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää aiheeseen kehittämiskohteita verraten saatuja tutkimustuloksia ...