"Y-sukupolvi" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Kuinka tatuoinnit vaikuttavat työnhaussa 

   Häkkinen, Eetu; Lehtinen, Eetu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia tatuointien vaikutusta rekrytointiin Suomen työmarkkinoilla. Työssä tutkittiin vaikuttavatko tatuoinnit mahdollisuuksiin tulla rekrytoiduksi, sekä eroja tatuoidun ja tatuoimattoman ...
  • Nuorten aikuisten eläinperäisten elintarvikkeiden eettinen kuluttajakäyttäytyminen : Case: Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat 

   Airaksinen, Marica (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Laurea-ammattikorkeakoulussa opiskelevien nuorten aikuisten eläinperäisten elintarvikkeiden eettistä kuluttajakäyttäytymistä. Tutkimuksessa huomioitiin kasviperäiset elintarvikkeet. Opinnäytetyön ...
  • Työhyvinvointi Y-sukupolven opiskelijoiden näkökulmasta 

   Niemelä, Sini (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia, mitä Y-sukupolvi ajattelee työhyvinvoinnista ja miten sen ajatukset eroavat edeltävien sukupolvien ajatuksista. Tutkimuksen avulla haettiin vastauksia kysymyksiin, mitä työhyvinvoinnin ...
  • Y-sukupolven johtaminen ja motivointi työelämässä – Case: Yritys X 

   Kujanpää, Ida (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Yritys X:n esimiehet johtavat ja motivoivat Y-sukupolven edustajia työssään. Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää aiheeseen kehittämiskohteita verraten saatuja tutkimustuloksia ...
  • Y-sukupolven sitoutuminen työhön 

   Graeffe, Henri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mikä sitouttaa y-sukupolvea työnantajaan. Lisäksi opinnäytetyö pyrki selvittämään sitä, mitkä y-sukupolven arvot ovat ja mitä y-sukupolvi odottaa työelämältä. Opinnäytetyön ...
  • Y-sukupolvi - tulevaisuuden toivo vai haaste työelämälle? 

   Silvennoinen, Emma; Kauppi, Katariina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli esitellä Y-sukupolven odotuksia työelämää kohtaan. Opin-näytetyön aiheeseen päädyttiin opiskelijoiden oman mielenkiinnon ja aiheen ajankohtaisuuden vuoksi. Opinnäytetyössä esitellään ...
  • Y-sukupolvi johtamisen haasteena 

   Puska, Laura-Liisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli Y-sukupolvi ja sen tuottamat haasteet johtamiselle. Työn tavoitteena oli selvittää, kuinka Y-sukupolvi eroaa muista sukupolvista ja missä suhteessa sekä miten Y-sukupolvi tulee huomioida johtamisen ...