"b-to-b" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Asiakassuhteiden johtamisen kehittäminen myyntiprosessissa 

   Puustinen, Pasi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Servaali nimisen premium-juomien markkinointi- ja myyntiyhtiön päivittäistavarakaupan asiakassuhteiden johtamista, aluevastaavien myynti-prosessia, sekä Servaalin toimintaa ...
  • Factors affecting buying behaviour of hairdressers. Case Kao Finland Oy 

   Laakkonen, Johanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Understanding buying behavior is key to successful and long customer relationships. Compa-nies who supply goods and services for professional use must understand the influences driven by purchase decisions, buying patterns ...
  • Sosiaalinen media b-to-b-suorahakuyrityksessä 

   Kiiskinen, Netta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Sosiaalinen media on verkkoon sijoittuvaa vuorovaikutusta henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen välillä. Se muodostuu valtavasta määrästä erilaisia palveluita ja työkaluja. Sosiaalinen media tarjoaa loistavan mahdollisuuden ...
  • Sosiaalisen median käyttöönottosuunnitelma Case: Office Plus Oy 

   Honkonen, Petri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa toimistotarvikealan yritykselle perusteellinen suunnitelma sosiaalisen median työkalujen käyttöönotosta, jota yrityksen on määrä hyödyntää liiketoiminnassaan. Työn kohdeyritys on ...