"käyttöönottosuunnitelma" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Toiminnanohjausjärjestelmien vertailu ja käyttöönottosuunnitelma 

      Kuvaja, Emmi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kahden eri toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksia ja niiden vastaavuutta toimeksiantajan, tilintarkastustoimialalle kuuluvan yritys X, tarpeisiin. Tavoitteena oli tutkimuksen ...