"käyttöjärjestelmät" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Avoin tietokantapalvelu tieteellisen laskennan asiakkaille 

   Salonen, Sami (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä käydään läpi ja dokumentoidaan projektia, jossa luodaan CSC – Tieteen tie-totekniikan keskus Oy:lle avoin tietokantapalvelu, jonka asiakkaina tulevat olemaan tieteel-listä laskentaa tekevät tutkijat ja ...
  • Eri tietoturvaluokan palveluympäristöjen käyttö samalla päätelaitteella 

   Penttinen, Jyri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan miten useita eri tietoturvaluokan palveluympäristöjä voidaan käyttää samalla päätelaitteella. Tutkimuksessa päätelaitteen tekninen ratkaisu suunnitellaan kansallisen turvallisuusauditointi ...
  • Windows 7 -käyttöjärjestelmään siirtymisen kartoitus Case Tamro 

   Junnila, Jukka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä työssä kartoitetaan Tamro Suomen siirtymistä Windows 7 -käyttöjärjestelmään Windows XP:stä. Työn menetelmänä on käytetty konstruktiivista menetelmää. Työssä tutkitaan Windows 7 -käyttöjärjestelmän käyttöönottoa ja ...