"käyttökokemus" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Asiakastyytyväisyys- ja käyttäjätutkimus turvallisuusalan ohjelmistoyritykselle 

   Halonen, Rosa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee tutkimusta, jonka avulla selvitettiin asiakkaiden käyttökokemuksia verkkopalveluista. Tutkimus toteutettiin toimeksiantona turvallisuusalan ohjelmistoyritykselle. Tutkimuksessa keskityttiin ...
  • Heippa-palvelun konseptin testaaminen 

   Muuronen, Samuel (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee sähköisen Heippa -palvelun konseptitestausta. Heippa on suomalainen kehitteillä oleva yhteisöpalvelu, jonka tarkoitus on yhdistää vapaaehtoiset auttajat ja apua tarvitsevat ...
  • Käytettävyystutkimus : Case: Parasta palvelua-sivusto 

   Kokko, Riina; Ahdan, Sanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli Parasta palvelua -verkkosivuston käytettävyyden kehittäminen ja käytettävyystutkimuksen tekeminen. Työ tehtiin IT-palveluyritys Digialle. Tavoitteena opinnäytetyössämme oli selvittää Parasta ...
  • Käytettävyystutkimus elämän tavoite -sovellukselle 

   Karppinen, Janne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä käytettävyystestaus Selede Oy:n elämän tavoite -sovellukselle. Tarkoituksena oli käydä läpi kaikki keskeisimmät toiminnot ja löytää vakavimmat käytettävyysongelmat. Opinnäytetyön luonne ...
  • Käyttäjätutkimuksen menetelmien kehittäminen kahden tutkimushankkeen pohjalta 

   Sipiläinen, Petteri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on käyttäjätutkimuksen menetelmien kehittäminen. Käyttäjä-tutkimus on osa käyttäjäkeskeistä tuote- ja palvelukehitystä. Käyttäjäkeskeisen tuote- ja pal-velukehityksen tarkoituksena on tuottaa ...
  • Käyttöliittymien prototyypitystyökalun valinta If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:lle 

   Terrilä, Juha (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Web-palveluiden ja mobiilisovellusten kehityksessä käytettävät ketterät menetelmät asettavat käyttöliittymien käyttökokemuksen suunnittelulle vaatimuksen kyvystä arvioida nopeasti suunnitteluratkaisujen toimivuutta. Tässä ...
  • Verkkopalvelun asiakaskokemuksen määrittely ja toteutuminen 

   Kostiander, Suvi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli määritellä mistä Yritys X:n verkkopalvelun asiakaskokemus koostuu, miten se toteutuu ja miten sitä on mahdollista kehittää. Yritys haluaa panostaa strategiassaan asiakaskokemukseen, joten ...
  • Verkkopalvelun käytettävyyden kehittäminen : Case: Haltia Suomen luontokeskuksen verkkosivut 

   Loikkanen, Lauri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli verkkosivuston käytettävyyden kehittäminen. Tavoitteena työssä oli tutkia ja kehittää Haltia Suomen luontokeskuksen internetsivujen käytettävyyden tasoa etsimällä sivustolta käytettävyysongelmia, ...