"käyttökoulutus" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • InfoTV-järjestelmän käyttöohjeet 

   Litmanen, Marko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli luoda käyttöohjeet Xibo-ohjelmaan Laurea Ammattikorkeakoulun InfoTV:itä varten. Opinnäytetyötä tehdessä sen tekijä suoritti työharjoitteluaan Laurea Tikkurilan Helpdeskissä, jossa hän pääsi ...
  • Päivystysalueen Virve-vastaavien näkemyksiä Virven käytöstä 

   Nordling, Rune; Pollari, Aki (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Viranomaisradioverkko Virven suunnittelu alkoi 1990-luvun alussa. Tarkoituksena aikaansaada turvallinen ja tehokas radioverkko viranomaisille. Samalla uusi verkko korvaisi viranomaisten aiemmin käyttämät kommunikointijärjestelmät. ...
  • Virve-puhelin sairaanhoitajan työvälineenä päivystysalueella 

   Kirstinä, Tuomo; Lehtinen, Sami (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Suomen viranomaisradioverkko (Virve-verkko) on osa kansallista viestinnän turvaverkkoa, joka luotiin tuottamaan viranomaisille oma valtakunnallinen, luotettava ja suojattu radioverkko. Verkon suunnittelu aloitettiin ...