"käyttöliittymä" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Autoalan digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen 

   Silvani, Pierantonio (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän työn lähtökohtana oli yrityksen asiakaskokemuksen parantaminen sekä kehityskohteiden löytäminen digitaalisissa markkinointikanavissa. Tämän työn toimeksiantaja on K Caara Oy ja työn tuloksia on tarkoitus soveltuvin ...
  • Big data -ilmiön ja 360° -asiakasnäkymien kartoitus 

   Isoniemi, Heidi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Viime vuosien vallitseva trendi it-alalla on ollut big data. Niin isot kuin pienetkin yritykset ovat he-ränneet big datan hyödyntämismahdollisuuksiin ja uusia mahdollisuuksia sekä kehittämishankkeita tutkitaan kuumeisesti. ...
  • Digitaalisen työvoimanhallintajärjestelmän käyttäjätutkimus 

   Uhlenius, Ilmari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee käyttäjätutkimusta työvoimanhallintajärjestelmä Timeplanistä. Timeplan sisältää omat käyttöliittymänsä esimiehille ja muille työntekijöille. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Timeplanin ...
  • Käytettävyys terveydenhuoltoon liittyvän iPad-sovelluksen suunnittelussa 

   Piekäinen, Anita (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytteen tavoitteena oli selvittää, soveltuuko tabletti käytettäväksi määrätynlaisessa terveystarkastuksessa PC:n sijasta, ja millainen on sen käytettävyys. Tutkittiin myös uuden sovelluksen kehittämisprosessia ...
  • Käyttöliittymän toteuttaminen tietokannalle Case: Edustajarekisteri 

   Kalle, Tervo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään käyttöliittymän tekemistä Apache Wicket –ohjelmistokehyksellä, työssä hyödynnetään myös käyttöliittymäsuunnittelua ja Scrumia. Opinnäytetyön aiheena oleva projekti on tehty yrityksen ...
  • Materiaalinhallintajärjestelmä uusmediatoimiston tarpeisiin : Tapaus: Barabra Oy 

   Sinisalo, Antti; Räsänen, Esko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa yritykselle sopiva www-pohjainen tiedostojenhallintajärjestelmä, jota se voi hyödyntää jokapäiväisessa työelämässä yhdessä sidosryhmien kanssa. Kehitettävän tietojärjestelmän ...
  • Modernin verkkosivukokonaisuuden suunnittelu – Case Kotikuntoon.fi 

   Nummila, Niko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee käyttäjäystävällisen verkkosivupalvelun suunnittelua. Hankkeena toteutetun opinnäytetyöprojektin pääpaino oli asiakasorganisaation tarpeisiin tutustuminen analyyttisin menetelmin ...
  • MVVM-mallin toteutus KnockoutJS-kirjastoa käyttäen 

   Heikkilä, Jukka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli web-sovelluksen käyttöliittymäohjelmoinnin toteutus käyttäen Model-View-ViewModel (MVVM)-mallia. Työn tarkoituksena oli luoda toimiva käyttöliittymä ja kerätä tietoa käyttöliittymän toteutustava ...
  • Selaimessa toimivan tiedonmallinnustyökalun kehittäminen. Case: Aava Ohjelmistot Oy 

   Lemmetyinen, Aleksi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä toteutettiin ohjelmisto toimeksiantajalle toiminnallisena kehityshankkeena, jonka lopputuotteena syntyi tiedonmallinnukseen käytettävän työkalun käyttöliittymä. Työkalun tavoitteena oli korvata vanha työkalu, ...
  • WWW-sivujen kehitysehdotus: Case Management Events 

   Uusitalo, Anna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kehittämisehdotus tapahtuma-alan yritykselle jo olemassa olevista maakohtaisista lokaalisivuista. Opinnäytetyössä tutkittiin, millaisia asioita tulisi ottaa huomioon asiakasyrityksen ...